Uncategorized

Styrelsemöte

Idag hade styrelsen möte. Marie från Leader Sjuhärad var med och berättade för oss att vi fått vår ansökan om stödpengar beviljad och vilka krav som kommer av detta.

Peter från Bynet gav oss en första uppskattning på vad projektet kan komma att kosta, vilket var ett positiv besked, då vi redan med cirka 130 medlemmar skulle hamna kring 20 000 kr per anslutning. Med fler så kan vi utan problem komma ner ännu lägre! Anmäl dig omgående!

På mötet diskuterade vi hur vi ska exponera Sätila fiberförenings arbete bättre, för att få fler att anmäla intresse/medlemsskap. Det beslutades bland annat att vi ska kika på möjligheter att samleverera information med Markbladet, samt att vi ska kika på om vi kan få draghjälp från Sätila bys mer framträdande företag.

Vi vill även få ut fler skyltar i bygden. Om du vet någonstans där det vore bra med en skylt om Sätila fiber, hör av dig till oss!