Uncategorized

Preliminär spridningskarta

Här kan du hitta en karta med de adresser som hittills uttryckt intresse över att vara med. Vi kommer löpande uppdatera med fler intressenter/medlemmar. Om din adress finns med, men är på helt fel ställe, så beror detta på att Google maps inte har alla adresser tillgängliga, samt att kartan är gjord manuellt. Den kommande projekteringen kommer att göras utifrån fastighetsbeteckning och inte adress. Denna karta är bara till för att ge intresserade en uppfattning kring spridning av intressenter/medlemmar.

Sätila Fiber intressentkarta