Uncategorized

Fler medlemmar efter loppis

Sätila fiber var idag och informerade om sin verksamhet på loppis vid Lygnevi. Många nya intressenter tillkom – intresset i bygden är högt. Men vi vill givetvis att fler ska med.

Anmäl dig du med!