InformationStyrelse

Möte med hembygdsföreningen

Idag var delar av styrelsen och hälsade på hos hembygdsföreningen i Sätila och diskuterade möjligheter med en fiberanslutning samt hur arbetet fortskrider med föreningens arbete att rekrytera nya intressenter.

Det var ett trevligt möte med bra diskussioner kring sakfrågan, t.ex. frågades det om vad som händer om grävningen blir dyrare än beräknat.

Svaret på denna fråga är att föreningen (där varje medlem har en röst) vid ett stormöte kommer att ta ett beslut om att fortsätta projektet med det underlag som finns vid detta tillfälle. Tanken är att prognosen ska ha tagit höjd för eventuella svårigheter med grävning/markavtal etc. Om det ändå visar sig att projektet kommer bli dyrare än vad som godkänts av stämman, så måste ytterligare ett beslut tas vid en extra stämma, för att se om medlemmarna kan godkänna den nya kostnaden.

Styrelsens förhoppning är givetvis att detta inte ska behövas – prognosen ska vara så nära sanningen som möjligt.