Styrelse

Möte med Hyssna fiberförening

Ikväll var delar av styrelsen och hälsade på Hyssna fiber för att utbyta erfarenheter. Hyssna har kommit något längre i sitt arbete än Sätila fiber, och är idag nära 400 medlemmar.

Sätila styrelses mål är att vi ska bli minst 400 medlemmar i slutändan, så vi är en god bit på väg vi också med våra nu drygt 250 intressenter.

På mötet diskuterades gränsdragningar mellan de två projekten, så att vi inte gräver ”förbi” varandra i onödan. Vissa områden kommer delas upp så att projekten blir mest kostnadseffektiva. Vissa medlemmar i Hyssna fiber kommer med största sannolikhet få gå med Sätila istället, och tvärt om, beroende på hur spridningen ser ut av medlemmar/intressenter i de båda föreningarna. Detta är ett logiskt förfarande och bör inte påverka någon negativt – i slutändan kommer alla som vill att få en fibaranslutning och det kommer ske under ungefär samma tidsrymd. Kostnaden kommer också att bli ganska likartad över de båda projekten.

I övrigt diskuterades allmänt hur de olika projekten fortlöpte samt erfarenheter utbyttes. Ett mycket konstruktivt möte med löfte om att träffas igen när så behövs.