Information

Informationsmöte på julmarknaden (Hembygdsföreningen)

Idag stod delar av styrelsen på Hembygdsföreningens julmarknad och informerade om vårt arbete samt rekryterade nya medlemmar. Intresset är högt, även om många som vi talade med redan var intresserade.

Vi fick in ett tiotal nya intressenter – vi är nu strax över 280 totalt.