Information

Informationsmöte på Båthuset

Idag hade styrelsen bjudit in till ett större informationsmöte i Båthuset för att berätta om hur projektet fortskrider och hur planerna framöver ser ut. Cirka 40 personer kom för att lyssna och ställa frågor.

Styrelsens ordförande, Linus Nordling, berättade om hur arbetet gått hittills och svarade sedan, tillsammans med övriga delar av styrelsen, på alla de frågor som åhörarna hade med sig. Det blev en bra diskussion med mycket informationsutdelning. Även Hyssna fiber hade en representant med som kunde berätta lite om hur deras planer såg ut.

Några av de frågor som diskuterades var:

  • Kommer det grävas ändra fram till husets vägg?

Svar: Ja, ifall du vill det, så planerar föreningen att ge dig den möjligheten. Dock med vissa begränsningar – som att det inte kommer grävas lika djupt samt endast rakt till husgrunden från anslutningspunkten utanför tomten. Dvs, det kommer inte grävas runt rabatter eller liknande.

  • Hur går man från intressent till medlem, och vad förbinder man sig till dig?

Styrelsen kommer snart att kontakta alla som visat intresse hittills, med en uppmaning om att bli medlem istället för endast intressent. Ett medlemsskap förbinder dig till att betala medlemsavgiften (den årliga) på 100 kronor, samt en första insats på 200 kronor. Du förbinder dig inte till att faktiskt ansluta dig (och därmed betala 15 000 – 20 000 kronor) – det kommer separata avtal för detta senare.

Som medlem får du en röst vid alla föreningens stämmomöten, där du har möjlighet att påverka hur föreningens arbete ska fortsätta.

Den som vill bli medlem nu, kan betala in dessa 300 kronor direkt till vårt bankgiro: 250 – 49 00, lägg med information om vilken fastighetsbeteckning som det är du vill bli medlem för samt ditt namn och personnummer (Ex. Linus Nordling, Mark Björlanda x:x, yymmdd-1234). Har du flera fastigheter du vill ansluta så blir du medlem flera gånger.

Föreningen behöver nu att alla intressenter blir medlemmar. För att kunna driva projektet vidare så kommer nu fasen där det kommer börja kosta lite pengar. Upphandlingar ska bland annat göras för att kunna kontraktera en projekteringsfirma (för att göra beräkningar av kostnader samt sträckning av nätet), vilket kostar 4 500 kronor, dessutom ska det köpas in fakturerings-/bokföringssystem så att vi kan hålla ordentlig koll på våra finanser och vår budget.

Blir du medlem idag, så gäller årsavgiften du betalar in för både 2013 och 2014.

  • Frågor kring utbudet i det blivande nätet ställdes också – vilka kanaler kommer man få, vilken hastighet, kan man köpa fler kanaler osv.

Detta är något som föreningen kommer diskutera tillsammans med sina medlemmar, när vi väl kommer fram till att detta blir aktuellt. Styrelsen har påbörjat diskussion med Hyssna fiber om att eventuellt upphandla tjänsterna tillsammans, för att på så sätt få ett bättre förhandlingsläge. Planen, från styrelsens sida, är att förhandla fram ett grundutbud som är relativt billigt, för att sedan låta medlemmarna själva göra tillval så som fler kanaler eller snabbare bredband.

En fråga kom gällande om man kan köpa till extra kanaler separat eller om det endast är paket som går att köpa, och detta är tyvärr något vi inte kan svara på i dagsläget. Vi kommer ta med oss dessa typer av frågor in i diskussionen med tjänsteleverantörerna, för att se vilka möjligheter till uppgradering som kan erbjudas. Kanske kan det till och med erbjudas ett par olika alternativ till grupptjänster, av typen liten, mellan och stor, så att utbudet går att styra redan vid anslutning. Detta får framtiden utvisa.

  • Kan vi samlägga med det stora avloppsröret som ska gå mellan Skene och Sätila/Ubbhult?

Vår förhoppning är att detta ska vara möjligt. Vi har bett kommunen ha oss i åtanke när de upphandlar grävningen av detta avloppsrör och kommunen är positivt inställd till detta. Det är lite små hinder på vägen dock, t.ex. vet vi inte riktigt när grävningen av detta rör kommer påbörjas (eller avslutas), så frågan är om föreningen vill invänta detta för att möjligtvis få det något billigare, eller om vi vill gräva själva för att få nätet snabbare. Detta är något som vi får diskutera inom föreningen när vi kommit en bit längre fram i projektet.

Tack alla som visade intresse och var med!