Styrelse

Styrelsemöte

Idag var det styrelsemöte. Mycket diskuterades, framför allt hur nästa utskick ska utformas samt när detta ska skickas ut. Planen är att göra ett nytt utskick vecka 51, strax innan jul och där uppmana alla intressenter att bli medlemmar, samt dem som inte redan anmält sig att också bli så. Markbladet kommer återigen att användas som hjälp för att dela ut broschyren, som kommer bli mycket enklare i sin utformning denna gång samt innehålla en anmälningsblankett.

Dessutom diskuterades gränsdragning mellan Hyssna Fiber och Sätila Fiber och det bestämdes att Sätila Fiber kommer överlåta fiberdragningen av området i Dukared till Hyssna Fiber. Detta för att bespara båda föreningarna kostnaden att dra en extra gång under länsväg 156. Vi gör helt enkelt ett litet byte mellan föreningarna för att minimera kostnaderna totalt. Hyssna tar hand om Dukared och Sätila tar hand om de hushåll fram till Härsjön som ligger på Sätilasidan. I det stora hela blir det ingen större skillnad för de hushåll som är intresserade av fiber, vår gissning är att projekten kommer att gå i mål ungefär samtidigt och till ungefär samma kostnader.

En annan gränsdragning som diskuterats med Hyssna Fiber är åt vilket håll boende i Almered ska vända sig och där har Hyssna Fiber beslutat att hänvisa vidare till Sätila Fiber. Så bor du i Almered är det Sätila Fiber du ska vända dig till för dina frågor och din medlemsansökan.

Om du redan är medlem i endera föreningen och bor i ett av de områden som har ”omfördelats”, så kommer någon från styrelsen i Hyssna Fiber eller Sätila Fiber kontakta dig för att ordna så du hamnar med i ”rätt” förening.

Och som vanligt – glöm inte att diskutera med dina grannar och få dem att gå med också! En fiberanslutning är bra för bygden, dig, företagandet och att locka till nya inflyttningar!