InformationStyrelse

Upphandling av systemleverantör

Styrelsen har nu lagt ut en offentlig upphandling av systemleverantör/projektör. Alla som är intresserade är välkomna att lämna in anbud.

Efter att denna process är klar, kommer vi kunna påbörja själva projekteringsfasen med att bestämma var och hur fiberledningen bör grävas ner. I och med detta kommer även en mer korrekt uppskattning av totalkostnaden kunna göras.

Som vanligt så blir det en mer korrekt uppskattning om underlaget är så exakt som möjligt, så alla ni som endast är intressenter i dagsläget — vi behöver ert stöd också! Bli medlem idag!

Länk till annonsen/meddelandet