Information

Kommunikationsoperatörsträff

Styrelsen har, tillsammans med Hyssna Fibers styrelse, varit i kontakt med flera olika kommunikationsoperatörer. En KO är den som ser till så att nätet går att använda, dvs den som ”tänder ljuset” i nätet. Därefter kommer tjänsteleverantörerna — de som levererar t.ex. bredband, TV eller telefon via kommunikationsoperatörens signaler.

De KO som vi har lyssnat till har varit

Kort sammanfattning av dessa:

Quadracom – en av Sveriges största kommunikationsoperatörer i fibernät. Erbjuder i princip alla tjänsteleverantörer förutom Telia i sitt nät. Hade väldigt intressanta erbjudanden där föreningen inte var tvungen att ta ett kollektivt avtal till alla medlemmar, utan det verkade vara ganska fritt om medlemmarna ville ansluta sig till tjänster själva eller via gruppabonnemang. Hade bredband 100/100 Mbit/s som standard, cirka 10 TV-kanaler, samt telefoni för cirka 250 kr per månad. På det hela kändes mötet med dem väldigt positivt.

Telia – erbjuder väldigt många olika tjänsteleverantörer i sitt nät, dock inte lika många som Quadracom. Var dock ganska mycket dyrare och kändes mer inlåst i sin presentation. T.ex. erbjuder de som standard 100/10 Mbit/s, men garanterar inte hastigheten, utan räknar intervall ungefär som vid ADSL-abonnemang (ex. du får mellan 50-100 Mbit/s). TV-utbudet var något större i grunderbjudandet, cirka 25 kanaler. Priset låg på cirka 320-350 kr per månad för detta. Överlag kändes det som att Telia inte var särskilt intresserade av vårt projekt, eller i varje fall att de inte hade något erbjudande som de egentligen ville presentera.

Netatonce – en något mindre kommunikationsoperatör, ursprungligen från Växjö, men som är intresserade av att etablera sig över större delar av Sverige. Hade väldigt aggressiva erbjudanden, t.ex. 200/200 Mbit/s som standard, 12 TV-kanaler samt telefoni för 287 kr per månad. Kändes väldigt intresserade och nära i sin relation. Netatonce är det alternativ som Hajom Fiber har valt att använda sig av.

Oavsett vilken kommunikationsoperatör Sätila fiber i slutändan kommer att välja, så kommer det utöver månadskostnaden för tjänsterna tillkomma någon typ av avgift som betalas till föreningen, för administrativa kostnader (bokföringsprogram, möteslokaler, drift osv). De flesta föreningar har satt denna till cirka 50 kr per månad och troligt är att vi hamnar där också.

Det kommer givetvis även vara möjligt, för den medlem som vill, att köpa till extra TV-kaneler, mer bredbandshastighet eller ytterligare telefonnummer. Styrelsens utgångspunkt är att vi vill erbjuda ett bra grundabonnemang. Är medlemmen intresserad av mer, så beställs detta separat. Vi vill inte påtvinga alla ett större utbud än vad som är nödvändigt.