Medlemmar

Fler medlemmar

Kartan är nu uppdaterad, nu är vi över 350 medlemmar totalt och därmed på god väg mot 400. Prata med grannarna och få med dem också!

Totalt med intressenter är vi nu 428 stycken hushåll som vill ha fiber. Fler ansluter sig varje dag – gör så du också och var med bygg Sätilas framtid.