MedlemmarStyrelse

Datum för årsstämma ändrat

Tyvärr har vi gjort en liten miss inför vårt planerade årsmöte nu i april och därför skickat ut ett datum som var felaktigt. Detta mail är skickat för att klargöra vilket datum som gäller för Sätila Fiber ekonomisk förenings årsmöte samt att bjuda in alla er medlemmar.

Årsmötet kommer hållas onsdagen den 23:e april, klockan 19:00 i Sätila Bygdegård – det bjuds på kaffe och en liten kaka och givetvis är alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Då styrelsen valt att ha förlängt första räkenskapsår (augusti 2013 till december 2014), så kommer vi endast att välja ny ordförande och styrelse på mötet och inte presentera en verksamhetsberättelse eller balansräkning, utan istället presentera hur det hittills har gått för projektet samt presentera en gällande kassarapport (daterad strax innan stämman) och budget inför 2014.

Under detta möte kommer vi även att hålla en omröstning kring projektets fortlevnad och under vilka villkor som vi ska driva projektet. Tanken från styrelsens sida är att låta er alla säga ja eller nej till följande fråga:

”Under förutsättning att den totala kostnaden inte blir mer än 18 000 kronor per ansluten fastighet, så har styrelsen mandat att driva fiberprojektet vidare.”

Några anledningar till att vi vill sätta maxgränsen så pass högt:

  • Kriterier för landsbygdsprogrammets bidragsperiod 2014-2020 inte är klara ännu, vilket gör det svårt att prognostisera bidragsdelen exakt
  • Innan bidragskriterierna är satta, går det inte att söka bidrag, vilket gör att projektet ej får belastas med utgifter innan ansökan är inskickad
  • Om vi tillsammans godkänner en högre maxkostnad, så kan vi starta igång projektet direkt efter godkännande från årsstämman. Ska vi invänta bidragsansökan samt godkännande av denna, kommer projektet med stor sannolikhet inte vara färdigt innan 2016/2017, jämfört med julen 2015 som vi räknar med idag

Några anledningar till att styrelsen räknar med att kostnaden kommer bli betydligt lägre:

  • Föreningen har redan nära 400 medlemmar (380 i skrivande stund), vi tror att ytterligare minst 100 kommer att tillkomma och dela på kostnaderna
  • Trots att kriterierna för bidragen inte är klara, så ser det mycket positivt ut. Anna-Karin Hatt meddelade nyligen att Alliansen fördubblar stödet till bredbandssatsning (http://annakarinhatt.se/blogg/centerpartiet-och-alliansen-fordubblar-bredbandssatsningen/), så att det kommer komma stödpengar är en självklarhet
  • Bidragsdelen i projektet räknas till cirka 30 %, även om vi startar igång direkt efter årsstämmans beslut

Vi ses på årsmötet!

Med vänlig hälsning

Linus Nordling
Ordförande, Sätila Fiber