Information

Torghandelsinformation och medlemsavtal

Sätila fiber var med på torghandelsdagen i Sätila Säntrum och svarade på frågor och försökte få fler att gå med i projektet. Mest träffade vi redan medlemmar, men några nya intressenter dök upp och ville bli medlemmar. Vi vill gärna ha fler medlemmar än de ca 420 vi är i dagsläget!

Styrelsen har den sista tiden filat på anslutningsavtalen och återkommer inom kort med mer information om detta. Planen är att snarast möjligt skicka ut avtalen till er som är medlemmar, så att ni får läsa igenom dem i lugn och ro och sedan ha några tillfällen för er att ställa frågor kring dessa i slutet av augusti eller början av september.

När det gäller markavtal kommer vi sammankalla alla berörda markägare så fort vi har en uppdaterad projekteringsplan där vi vet mer exakt var vi helst vill förlägga nätet. Dessa markägare kommer att få information om detta under sommaren.

Vi återkommer med mer information snart!