Medlemmar

Nya medlemmar

Idag är vi 426 betalande medlemmar och fler tillkommer varje vecka, vilket är fantastiskt! Ju fler vi blir, desto bättre för alla. Varje ny medlem sänker kostnaden för alla, så glöm inte att övertyga alla era grannar om att även de ska gå med. Framför allt ni som bor inne i byn, där är medlemsantalen något låga jämfört med hur det ser ut ”på bygden”.

Nästa mål för oss är att nå ungefär halva antalet hushåll i Sätila med omnejd – 600 st! Klarar vi det?

Kartan är uppdaterad och du hittar den här.