InformationMedlemmarStyrelse

Information kring retur av anslutningsavtal

Många av er efterfrågar vad som händer just nu i föreningen och även när de underskrivna avtalen kommer att returneras.

Vi i styrelsen förstår att intresset är stort för att få tillbaks avtalen så fort som möjligt och vi arbetar med att gå igenom och signera dem. Dock är detta något som inte är gjort i en handvändning. Anledningarna till detta är flera, men det är några som står ut lite mer än de andra.

För det första så är det väldigt många avtal som ska skrivas under, vikas ihop, läggas ner i brev och sedan returneras till avsändaren. Bara att gå igenom och kontrollera så att alla avtal är korrekta mot vårt medlemsregister tar mycket tid i anspråk. Varje avtal granskas för att stämma av så att fastighetsbeteckningen är densamma som medlemmen uppgett tidigare, samt för att stämma av att fastighetsbeteckningen är korrekt och faktiskt är ett hus. Eftersom vi vill undvika problem framöver med felaktiga fastighetsbeteckningar i vår medlemsskara, så har vi valt att lägga extra krut på detta redan i detta skede.

För det andra så vill vi spara på utgifterna och planerar därför att skicka ut en större del av avtalen samtidigt. Istället för att frankera varje brev, och posta det, för sig, så lämnar vi dem till Posten samtidigt.

För det tredje, och kanske viktigaste, så arbetar vi i styrelsen helt ideellt med hela projektet och därav så tar vissa moment lite längre tid. Vi vill givetvis gärna att ni ska få tillbaks avtalen så fort som möjligt, men glöm inte att vi gör allt vårt arbete med fiberprojektet på fritiden. Vår förhoppning är att ni har tålamod med oss och samtidigt litar på att vi arbetar skyndsamt med både underskrifter och retur av avtal.

Får jag en faktura för inbetalning?

Vissa medlemmar har undrat om det kommer att skickas ut fakturor inför inbetalningen och det generella svaret på detta är nej. För föreningens skull så räcker det att du betalar in den första avgiften på 4 000 kr till vårt bankgiro (250 – 49 00) innan den 15:e september. Är det så att du behöver en faktura, till exempel för att du ska ansluta ditt företag eller av andra skäl, så kan vi givetvis ordna detta. Kontakta i så fall Linus (nordling.linus@gmail.com) eller Gull-Britt (gb.brunander@telia.com) för mer information om hur detta fungerar.

Jag vill gärna ha avtalet tillbaks så fort som möjligt – kan jag hjälpa till på något sätt?

Givetvis tar vi tacksamt emot hjälp från medlemmar som kan tänka sig att till exempel vika ihop avtal och lägga ner dem i kuvert. Det är bara att höra efter när och var det är lämpligt att hälsa på hemma hos Gull-Britt för att hjälpa till. Detsamma gäller givetvis om du behöver få tillbaks avtalet omgående. Kontakta oss så kan vi ordna så att du får komma förbi och hämta upp avtalet på plats.

Hur fortlöper projektet?

Projektet rullar på i bra takt. Vi planerar just nu att göra lite fler utskick och eventuellt något, eller några, informationsmöten fram i höst/vinter. Den stora biten som vi arbetar med är dock att göra en preliminär karta över det blivande nätet, med all information som kommer att behövas för att både söka bidrag och göra upphandling inför grävning. Länsstyrelsen har också precis lagt ut preliminära kriterier för bidragsansökning, så vi kommer snart att påbörja arbetet med att sammanställa de dokument som behövs för att söka bidrag. Du kan själv läsa mer på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se. En del är dock fortfarande oklart med bidragsdelen, vilket gör att det är svårt att ge en bra tidsplan på när grävning kan påbörjas. Vår bästa gissning är att så kan ske fram på vårkanten, men detta är endast under förutsättning att vi tillhör den första skara fiberföreningar som får bidrag tilldelat sig.

Kan jag påverka chansen att få bidrag?

Faktum är att länsstyrelsen kommer att betygssätta alla ansökningar, som inkommer mellan september och december, efter vissa kriterier. Ett av dessa kriterier handlar om vilken täckningsgrad som nås genom fiberprojektet. Det vill säga, hur många av hushållen föreningen kommer att nå. Ju fler projektet når, desto högre poäng får föreningens ansökan på just den delen, och det är här alla ni som redan är medlemmar kommer in. Genom att övertyga grannarna om att även de ska gå med, så kan du aktivt hjälpa föreningen. Dels så blir vi fler som delar på kostnaden och därmed så går förhoppningsvis varje enskild medlems insats ner något i kostnad och dels så ökar våra chanser att vara bland de första föreningar som får bidrag. Så diskutera med grannarna som ännu inte har bestämt sig och prata aktivt med de du träffar i bygden. Ju fler vi blir, desto bättre är det för oss alla.

För den dristige så tar vi i styrelsen givetvis tacksamt emot handräckning i diverse övriga ärenden. Ju fler som aktivt vill vara med och hjälpa till, desto snabbare kommer vi att få fram bidragsansökan och desto smidigare kommer projektet att fortlöpa. Så känner du att du har tid över och vill engagera dig mer i projektet så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vill du driva en facebooksida med regelbundna uppdateringar, vara webmaster och lägga ut nyheter på hemsidan, hjälpa till att anordna stormöten, skapa en grafisk profil för oss eller hjälpa oss när vi behöver vika papper? Hör av dig!

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt trevlig höst!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber