InformationStyrelse

Fiberinformation från Leader Sjuhärad och Coompanion

Tisdagen den 29/9 var hade Leader Sjuhärad, tillsammans med Coompanion och Länsstyrelsen arrangerat ett fibermöte för fiberföreningar där de berättade om hur projekten bör drivas och viktiga saker att tänka på. Här kommer en kort sammanfattning från vår kassör Gull-Britt som var där och lyssnade.

Tisdagen den 29 september, fibermöte i Länghem, arrangerat av Leader Sjuhärad och Coompanion.

Efter att Anders Lindauer Coompanion hälsat fiberföreningarna välkomna till bredbandsträffen, överlämnades ordet till Tore Johnsson från Västra Götalands region.
Tore Johnsson informerade om den tekniska utvecklingen och om vikten att ha både ett kraftfullt mobilt nät och ett kraftfullare fast nät. Dessutom är både mobilnätet och ADSL nätet starkt avståndsberoende.

Fiber ses då som den klart bästa lösningen för hemmet. Många ser investeringen i fiber till hemmet som en stor utgift, men slår man ut investeringskostnaden på tio år, blir det ca 200 kr/månad per anslutning. Då har man en uppkoppling som är kraftfullare och stabilare än dagens uppkoppling.

Monica Ek-Remmerth från Länsstyrelsen informerade därefter om det nya bredbandsstödet. De positiva nyheterna är att i det nya stödet inkluderas även tätorter, samt man får bidrag för projektet i sin helhet, inklusive material, blåsning av fiber mm.

Ansökningen är relativt omfattande. Sätila Fiber EK styrelse räknar med att skicka in ansökan i vecka 41. De som inte blir beviljade bidrag i den första omgången, får en ny chans till hösten.

Föreningen tror och hoppas att vi kan komma med i den första bidragsomgången. Bidragsansökningarna kommer att gås igenom framåt våren och förhoppningsvis kommer beslut om bidrag att kunna tas i maj, förutsatt att EU-kommissionen då har godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Lokalen var mer än fullsatt och representanter från ca 50 fiberföreningar i Sjuhärad var på plats!