Information

Din hjälp behövs!

Hej!

Arbetet med fiberprojektet rullar på bra och vi har nyligen skickat in vår preliminära ansökan till länsstyrelsen. Det är fortfarande inte bestämt när beslut om bidrag kommer att tas, men troligtvis inte innan mars/april nästa år. För att vi ska vara väl förberedda och kunna sätta igång med själva byggfasen, direkt efter att vi vet hur bidragsfördelningen blir, så behöver vi hjälp från er medlemmar. Kom ihåg att detta är ett samverkansprojekt, där vi alla behöver hjälpas åt för att ta oss i mål.

I dagsläget är vi framför allt i behov av följande:

 • Områdesansvariga
 • Webb-/sociala medieransvarig
 • Skapa en grafisk profil och hjälpa oss med utskicks-/webblayout

Områdesansvariga

En områdesansvarig kommer att agera länk mellan föreningen och markägarna inom området och se till så att allas intressen bejakas. Tillsammans med områdesansvariga kommer styrelsen förmedla var/varför/hur/när vi vill gräva ner fibernätet och vara med och diskutera fram bästa möjliga lösningen för varje område. Arbetsuppgifter kommer till exempel att vara:

 • Granska ritning och dragning av fibernätet på en karta – jämföra detta med verkligheten och prata med markägare och se till att sträckningen blir optimal
 • Kontakta markägare och se till att markupplåtelseavtal undertecknas
 • Rekrytera fler medlemmar inom området
 • Vara gräventreprenörens kontaktperson när grävning påbörjas
 • Hjälpa till att samordna dagsverkare när grävare behöver sådana

Styrelsen har redan nu delat upp kartområdet i elva olika delar och vi tänker oss att det kommer att behövas flera ansvariga per område, för att effektivt kunna driva projektet vidare. Föreningens områden ser ut på detta sätt – antal ansvariga som behövs inom parentes.

 1. Bosgården och Håvet (2 st)
 2. Kärra, Hultavägen & Råryggen (4 st)
 3. Strömma, Härkila & Björlanda (4 st)
 4. Smälteryd & Fjäråsvägen (3 st)
 5. Svansjölid & Grimmeredsvägen (3 st)
 6. Årenäs & Ramhulta (3 st)
 7. Flohult mot Fotskäl (3 st)
 8. Almered mot Hyssna (3 st)
 9. Sätila #1 – mot Lygnern (4 st)
 10. Sätila #2 – mot Göteborg/Eljusspåret (4 st)
 11. Sätila #3 – Skogshöjd mot Almered (4 st)

Vi vet att några av er redan tidigare har sagt sig vara intresserade av att hjälpa till med detta, men vi är tacksamma om du i så fall kan höra av dig till oss igen, så att vi kan sammanställa en lista över er och dessutom bjuda in er så att vi kan diskutera igenom exakt vad ni kommer att förväntas att göra. Intresseanmälan görs till vår ordförande, Linus Nordling, via epost, nordling.linus@gmail.com.

Webb-/sociala medieransvarig

Det finns ett stort behov från medlemmarna att få mer information om projektet och vi i styrelsen ser att vi behöver en ansvarig som kan rapportera tillbaks till er medlemmar lite oftare än vad vi gör i dagsläget. En ansvarig person för webb- och sociala medier tror vi är rätt väg att gå. Vi behöver därför hjälp av dig som är van vid att kommunicera via Facebook/Twitter/Instagram/etc. Du behöver vara aktiv och vara med på styrelsemöten och rapportera från dessa lite kort om vad som händer och sker i föreningen. Du kommer även att vara behjälplig med utskick liknande detta – kanske utskick vecko-/månadsvis – så att vi får ett stadigare flöde av information till alla medlemmar.

Skapa en grafisk profil

Vi skulle behöva hjälp med att ta fram en grafisk profil och se till så att vi håller den framöver. Det kan gälla allt från att designa skyltar som vi sätter utefter vägarna, till utskick likt detta eller i tryckt form. Om du har intresse och är kunnig inom detta område så tror vi att det hade gjort projektet lite mer tilltalande. Logotyp är väl kanske det största momentet som saknas, men även se till att vi använder bra typsnitt och formatering, på utskick etc, är något vi behöver.