InformationStyrelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015

Lördagen den 18:e april 2015 klockan 11:00 i Sätila Bygdegård hålls Sätila Fiber Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma. Alla medlemmar är inbjudna att deltaga.

Under stämman kommer vi att behandla stadgeenliga ärenden och det bjuds på kaffe.

Årsredovisning för 2014 kommer före mötet att finnas tillgängligt på hemsidan, http://sätilafiber.se.

Kom om möjligt i god tid för att underlätta avprickning i röstlängden. Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vi vill även genom denna kallelse informera att Styrelsen kommer att föreslå följande ändringar till stadgarna:

  • Under § 2; ordet skall tas bort från den sista meningen. Förändringen blir ”Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
  • Under § 15 med underparagraf 9 behöver ett tryckfel tas bort. Förändringen blir ”Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna.
Styrelsen föreslår även att medlemsavgiften för år 2015 höjs från 100 kr till 200 kr, bland annat för att möta ett ökat behov av marknadsföring.

Hållpunkter för mötet beräknas till följande: Från 11:00 – ca 12:30 pågår stämman. Därefter hålls informationsmöte/frågestund med inbjudna gäster. Bland annat kommer en representant från kommunikationsoperatören IP-Only berätta om vad de kan tillhandahålla för olika tjänsteleverantörer. Även byNet kommer att medverka för att svara på praktiska frågor om installationen fram till huset och de kommer även att ha med sig exemplar av både fiberkablar och väggdosa för uppvisning.

Till dig som markägare

Efter stämman, och under frågestunden som följer därpå, kommer ni som är markägare att få mer information om vad Föreningen vill göra och vad vi kommer att behöva från er, för att projektet ska gå att slutföra.

Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor till både styrelsen och byNet.

Till dig som markägare som inte är med redan från 11:00 vore det därför bra om du kan närvara från ca 12:30 och framåt.

Områdesansvariga

Vi behöver fortsatt fler personer som kan tänka sig att ställa upp som områdesansvariga. I princip alla områden behöver fler som kan hjälpa till, men inom områdena för Håvet, Almered, Flohult, Svansjölid/Grimmeredsvägen och Sätila är det väldigt få som erbjudit sin hjälp. Återigen, för att vi ska kunna ro projektet i hamn, så behöver vi er medlemmars hjälp. Kontakta därför vår ordförande antingen innan stämman eller under den, med din intresseanmälan och dina kontaktuppgifter.

Preliminär karta över projektet

Via den här länken, http://fiberkartan.se/1741/1, kan ni se en preliminär karta över projektet med kanalisationen utsatt. Klicka i bockrutan för ”Fibernätverk” så ser ni en blå linje mellan varje hus som ska anslutas. Detta är den tänkta plöjnings-/grävsträckan. OBS! Många förändringar kommer att göras, detta är enbart en grovskiss. Tanken är att våra områdesrepresentanter, tillsammans med markägarna, styrelsen och byNet, ska sätta den slutgiltiga dragningen.

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla hjärtligt välkomna till årets stämma!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber

PS. Kallelsen, samt ekonomiska dokument, finns även som PDF att ladda hem, via följande länkar:

http://xn--stilafiber-q5a.se/wp-content/uploads/2015/03/sätila-fiber-balansrapport-2013-2015.pdf
http://xn--stilafiber-q5a.se/wp-content/uploads/2015/03/sätila-fiber-resultatrapport-2013-2014.pdf
http://xn--stilafiber-q5a.se/wp-content/uploads/2015/03/sätila-fiber-kallelse-årsmöte-150326.pdf