Information

Grov tidslinje för projektets genomförande

denna sida finner ni nu en grov tidplan för projektet.
Tänk på att det finns flera faktorer som påverkar tidplanen – till exempel tidpunkt för Länsstyrelsens beslut om bidrag samt beslutets utfall.