Information

Möte med Marks Kommun om samverkan och kommunens planer

Styrelsen har träffat Marks Kommun för att diskutera samverkan och förstå kommunens planer gällande utbyggnad av fiber.

Hur ser kommunens planer ut?

MarkNet kommer att byggna ut fiber i de större orterna Kinna, Skene och Örby under de närmaste 5 åren. För andra områden i kommunen hänvisar de till lokala fiberföreningar.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Vad kan kommunen hjälpa oss med?

Vi kan söka bidrag för att ansluta vårt nät till andra nät, då står kommunen helt för den extra kostnaden.

Samförläggning med kommunen

Om vi vill samförlägga med kommunen betalar vi 45 kr per meter till dem. Om de samförlägger med oss gäller att de betalar samma pris till oss.  Priset baseras på vad det kostade att gräva fiber i Kinna.

Det finns troligen kanalisation att nyttja i Sätila och kommunen kommer hjälpa oss att visa vart dessa finns.