Information

Sommaruppdatering

Hej!

Sommaren är nu här och vi i Sätila FIbers styrelse önskar att ni alla får en trevlig sommar. Vi vill dessutom berätta om vad vi sedan årsmötet har hållt på med. För er som följer våra uppdateringar av hemsidan (http://sätilafiber.se) så har ni redan fått en del information, men för er som inte gör det kommer här ett axplock. Först vill vi dock ta tillfället i akt att återigen påminna om att medlemsavgiften à 200 kr för 2015 måste betalas in så fort som möjligt. Det är fortfarande väldigt många medlemmar som inte har betalat in denna. Vänligen för över 200 kr till bankgiro 250 – 49 00 och märk överföringen med fastighetsbeteckning och ditt namn.

Sätila Fiber och Marks kommun

I början av juni hade styrelsen ett möte med Marks kommuns bredbandssamordnare, Jesper Wasling, som berättade för oss hur Marks kommun ser på framtiden för fiberanslutning av sina invånare. Kort kan sägas att kommunen överlåter åt sitt bolag Marknet att koppla upp centralorterna Kinna, Skene och Örby. I övriga orter, där fiberföreningar redan finns etablerade, kommer Marknet INTE att konkurrera med dessa fiberföreningar. Kommunen, genom Marknet, kommer även att upplåta tillgänglig kanalisation till ett fast pris om 45 kr/m. Detta betyder att vi troligtvis slipper att gräva upp stora delar av Sätila, eftersom att kommunen proaktivt har även har lagt tomrör vid andra grävarbeten under en längre tid. Exakt hur mycket kanalisation som finns är lite oklart, men Sätila Fiber har fått kontaktpersoner för att reda ut detta.

Marks kommuns mål är att till 2020 nå 90 % av sina invånare med en fibertråd och utan fiberföreningarna kommer detta mål inte vara möjligt att uppnå.

Områdesrepresentanter

Vi har haft ett första möte med de som anmält sig som områdesrepresentanter och förklarat för dem vad vi i styrelsen kommer att behöva hjälp med framöver. Nu i början kommer de att fokusera på att kontrollera hur troligt det är att vi kan använda oss av den preliminära sträckningen av fibernätet. Detta görs genom att kontrollgå längs med den aktuella sträckningen och okulärt se ut om det kan lämpa sig att plöja/gräva där, eller om det är helt omöjligt. Det är inte alltid kartorna stämmer överens med verkligheten och innan vi ber någon att gräva så måste vi vara säkra på var vi vill göra detta och att det faktiskt går att göra det också. Områdesrepresententanterna kommer även att börja kontakta markägare med markavtal – detta kommer att ske så fort som vi fått fram kartor som är användbara och ett bra register över de markägare som är aktuella.

Vi har också lagt ut en liten sammanställning över de aktiviteter som vi i styrelsen just nu håller på med, den hittar du här: http://sätilafiber.se/pagaende-aktiviteter/. Kika gärna in på hemsidan emellanåt för att fånga upp information mer löpande, alternativt kan du också använda vår Facebooksida (https://sv-se.facebook.com/satilafiber).

Med detta vill vi i styrelsen önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber