Information

Information om upphandling markentreprenad och markägarkontakt

Upphandling för markentreprenaden igång

Styrelsen har precis lagt ut dokumenten för markentreprenaden på Tendsign (ett verktyg för offentlig upphandling). Eftersom vi förväntas få mer än 200 000 euro i bidrag, så måste vi enligt regelverket göra en offentlig upphandling där alla har möjlighet att ge anbud. Styrelsen har arbetat hårt för att göra underlaget så bra som möjligt och har nu publicerat upphandlingen. Vi hoppas att vi kommer att få in många seriösa anbud så att föreningen kan få bästa möjliga entreprenör att utföra markentreprenaden.

Om du känner någon som är intresserad av att lägga ett anbud, hänvisa dem då antingen till Tendsigns direktlänk (https://tendsign.com/doc.aspx?ID=83714) eller till vår hemsida (http://sätilafiber.se/2015/08/31/upphandling-av-markentreprenad-igang/).

Områdesrepresentanter

Våra områdesrepresentanter har påbörjat sitt arbete med att ta kontakt med markägare för diskussion kring hur vi kan få använda deras marker för att placera vår kanalisation. Hittills har vi identifierat över 600 olika fastigheter som kommer att beröras på ett eller annat sätt av vårt projekt. Att kontakta alla dessa kommer att ta mycket tid i anspråk och är en stor del av projektets totala tidsrymd. Vi skulle därför behöva ytterligare hjälp av dig som känner att projektet behöver skyndas på. Anmäl dig som områdesrepresentant och bli en aktiv medlem som för projektet framåt. Det är endast med er medlemmars insats som projektet kommer att ros i hamn. Ju fler som hjälper till, desto fortare kommer vi få färdigt vårt gemensamma fibernät! Kontakta vår entreprenadgrupp (entreprenad@satilafiber.se) redan idag för att anmäla dig som områdesrepresentant.

Ha en fin höst!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber