Information

Nu är det hög tid att bestämma sig!

nowFiber via kommunen/Marknet kommer inte att vara ett alternativ

  • Marks kommun planerar via sitt bolag Marknet att ansluta de tre centralorterna Kinna, Skene och Örby till ett fibernät.
  • För de mindre orterna kommer Marknet inte att konkurrera med lokala fiberföreningar. Kommunen förlitar sig till att utbyggnaden av fiber kommer att ske med hjälp av fiberföreningarna. Kommunen arbetar därför för att stimulera bildandet av fiberföreningar i hela kommunen.
  • Marknet kommer därmed INTE att erbjuda fiber till hushåll i Sätila.

Anmälan efter färdigt projekt innebär självkostnadspris på minst 50 000 kr

  • Efter grävstart, vilket troligen sker redan i mars 2016, kommer nya medlemmar inte att kunna gå med i föreningen förrän fibernätet är färdigställt. Efter att nätet är färdigställt, kan vi fortsatt ta upp nya medlemmar, men eftersom projektet är färdigt kan ingen statlig subvention utnyttjas. Räkna då med ett självkostnadspris på minst 50 000 kr. Funderar du på att sälja ditt hus? En framtida köpare kan komma att välja bort hus som saknar fiberanslutning, just på grund av den höga anslutningskostnaden i efterhand.

Viktigt att tänka på: Vi är mitt i ett teknikskifte

  • Kommande teknikskiften i Telias fasta nät på landsbygden kommer med största sannolikhet innebära nedmontering av teleledningar och övergång till GSM-baserad telefoni. Det kommer att påskyndas när majoriteten av kunderna bytt till lokala fiberföreningar.

här gör du:

  1. Betala in 400 kr till Sätila fiber ekonomisk förenings bankgironummer 250 – 49 00 och ange följande information: Namn, Personnummer, Fastighetsbeteckning och Adress
  2. Fyll i och skicka in medlemsansökanblankett och anslutningsavtal till föreningens kassör, Gull-Britt Brunander. Dessa uppgifter hittar du på www.sätilafiber.se