Information

Hur Länsstyrelsen utvärderar om vi ska få bidrag

Vi har ännu inte fått bidragsbeslut från Länsstyrelsen, men för den som är intresserad kan man läsa på Jordbruksverkets hemsida hur utvärderingen går till.

Länk