InformationStyrelse

Information kring årsmötet, Söndag 24/4 2016

Kallelsen till Sätila Fibers årsmöte har i år skickats via brev, då allt för många medlemmar saknar e-postadresser i vårt medlemsregister. Stämman kommer att hållas på Lygnevi, söndagen den 24/4 klockan 11:00.

Sätila Sportklubb, som hjälper oss med det praktiska kring årsmötet, kommer hålla kiosken öppen och servera kaffe och kaka till dem som är kaffesugna i pausen, till en kostnad av cirka 20 kr.

Vi hoppas att många medlemmar kommer att närvara, så att ni kan ta del av de beslut vi kommer att fatta och den information som kommer att förmedlas. Några av nyckelpunkterna under stämman kommer att vara:

  • Styrelsen kommer vilja ha mandat att, om nödvändigt, ta ett banklån för att täcka upp bidragsdelen, för att på så sätt kunna starta grävdelen av projektet innan Länsstyrelsen har beslutat när de kan betala ut bidrag till Sätila Fiber.
  • Styrelsen vill, i och med ovan punkt, ha mandat att påbörja grävdelen innan beslut om bidrag tagits från Länsstyrelsen.
  • Styrelsen vill också kunna ta in återstoden av insatsen under kommande år, för att minimera den del av kostnaden som eventuellt behöver täckas upp utav ett banklån.
Förutom ovanstående punkter, och övriga planerade stämmobeslut, vill styrelsen även få fler engagerade i projektet. Det är av stor vikt för projektets fortlevnad att fler väljer att engagera sig. Det finns fortfarande några områden där vi helt saknar, alternativt har för få, områdesrepresentanter. Delen bort mot Håvet, till exempel, delen mot Fotskäl samt längs med Hultavägen, skulle behöva fler medlemmar som stöttar upp de som är områdesrepresentater där i dagsläget. Det är otroligt mycket arbete som måste utföras innan grävstart kan bli aktuellt, så ju fler som hjälper till, desto snabbare kan vi gå i mål med projektet.

Översikt av projektet
Lite kort, innan vi diskuterar detta mer i detalj under, och efter, årsmötet, så har projektet just nu en okej fart. Området ner mot Fjärås ligger bra till för grävstart. Vi inväntar här beslut från Länsstyrelsen och Trafikverket, därefter kan vi påbörja utstakning av käppar och kalla in grävmaskiner efter det. För övriga områden har en grov projektskiss gjorts, och lite beroende på vilket område det gäller, så har denna grova skiss reviderats efter kontakt med markägare. Vissa områden påverkas av yttre faktorer som gör det svårt att i detalj projektera närmre just nu (t.ex. den kommande avloppsledningen mellan Ubbhult – Sätila – Hyssna), men även där har det fallit lite bitar på plats, bara den senaste månaden. Vi räknar med att ha grävstart för Fjärås-delen framåt sommaren och därefter gå vidare med detaljprojektering och tillståndsansökningar, område för område, beroende på vilka områden som har kommit längst i sin kontakt med markägare (utifrån den grova projekteringsplanen).

Förutom själva grävningen, så håller vi just nu på att upphandla kommunikations- och tjänsteleverantörer, tillsammans med Hyssna Fiber. Förhoppningsvis kan vi på årsmötet presentera vad man kan använda fibern till. Dvs, vilka tjänsteleverantörer kommer att finnas tillgängliga, hur dyrt blir gruppabonnemanget och övriga frågor som många av er är intresserade av.

Just nu, så ser det ut som att vi kommer att kunna ansluta över 700 hushåll med fiber – men vi i styrelsen är övertygade om att det fortsatt finns en del hushåll som kan övertygas om att gå med. Än finns chansen, så om du vet att grannen inte är medlem än, se till att de blir det. Varje ny medlem minskar kostnaden för oss alla!

Vi syns på årsmötet!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling & resten av styrelsen

Sätila Fiber