Information

På sidan om Årsmöte 2016 finner du Styrelsens verksamhetsberättelse och mer!

På sidan om Årsmöte 2016 finner du Styrelsens verksamhetsberättelse och mer!Picture3

Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2015 arbetat för att öka antalet medlemmar i föreningen, dels genom direkt kontakt med icke medlemmar, men även genom att lyfta medvetenheten om projektets storlek via utsättande av så kallade mäklarskyltar (”Medlem! Sätila Fiber”) hos de hushåll som är medlemmar. Medlemsantalet har på grund av dessa insatser ökat med cirka 40 %.

Picture6

Styrelsen har under året även arbetat med att rekrytera områdesrepresentanter och tillsammans med dessa gått igenom projekteringskartor och uppdaterat dessa efter medlemmars, markägares och övriga intressenters åsikter och tankar. Okulär genomgång av tänkt projektering har gjorts i stora delar av området, för att samla information kring markens beskaffenhet och lämplighet att förlägga kanalisation för vårt kommande fibernät.

 

Styrelsen har även sökt tillstånd hos Länsstyrelsen och Trafikverket, för området mot Fjärås. Av de sex delområden som fibernätet för nuvarande är uppdelat i, är området mot Fjärås så gott som klart för grävstart.

intre

Förutom detta har dessutom stora genomgångar av medlemsregister gjorts, för att säkerställa att fastighetsbeteckningar stämmer överens med utfästa punkter på projekteringskartan.

Medlemsavgiften har varit 200 kronor för år 2015. Medlemsavgiften för nya medlemmar som gick med under december 2015 gäller även 2016.
Under föregående år har medlemmarna betalat in totalt 7 000 kr av insatsen.