Information

Årsavgift 2016

Vid årstämman beslutades att årsavgiften till föreningen skulle höjas till 300 kr, för att täcka upp det arvode till styrelsen, som medlemmarna beslutade skulle delas ut. Vi vill härmed be er att betala in denna summa (300 kr) till vårt bankgironummer (250 – 49 00) senast den 30/6 2016.

För att underlägga för oss, är det bra om du kan märka överföringen med personnummer samt fastighetsbeteckning och, om det får plats, gärna ditt namn också.

Har du behov av att få denna årsavgift fakturerad – kontakta i så fall vår kassör Gull-Britt Brunander (gb.brunander(at)telia.com).

Till er som redan har betalt in samma årsavgift som föregående år, ber vi att ni gör en ytterligare inbetalning på mellanskillnaden.

Resterande del av insatsen

Vid årsstämman gavs styrelsen även mandat att begära in resterande del av insatsen, på det sätt som styrelsen finner lämpligt. Vi vill härmed avisera att vi kommer att begära in ytterligare delar efter sommaren. Exakt summa, eller datum, är ännu ej bestämt, men mellan 5 000 kr och 7 000 kr är troligt. Anledningen till detta är för att vi vill vara redo för grävstart så snart som möjligt och då behövs kapital i kassan. Vi återkommer med mer information kring detta vid ett senare tillfälle.

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

 

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber