Information

Grävstart!

Nu har vi tagit det stora steget från planering till genomförande! I området längs med Fjäråsvägen (Årenäs, Grimmered, Ramhulta m.fl.) har grävmaskinerna nu tagit sina första plogtag!

Vi hoppas att ni kommer att ha överseende med att grävmaskiner och annan utrustning tidvis kommer att blockera vägar och framkomlighet.

Vad behöver förberedas på tomten?

Innan grävmaskinen närmar sig din fastighet är det viktigt att du märker ut allt som kan tänkas vara nedgrävt så att detta inte blir söndergrävt. Föreningen kommer givetvis begära utsättning av andra nätägares ledningar (t.ex. elledningar, telefonledningar, avloppsledningar osv.), men dessa ledningsägare kommer inte att märka ut var du har elkabel till utebelysningen, din robotgräsklippares avgränsningskabel, dina jordvärmeslingor, bevattningsledningar, dagvattenrör osv. Dessa måste du märka ut, så att vi kan upptäcka dem och undvika att gräva av någonting. Sätt ut lite pinnar i backen eller spänn upp avgränsningsband, så ser grävmaskinisterna var de behöver vara extra försiktiga.

Ni som bor i området längs med Fjäråsvägen behöver även redan nu fundera över var i huset ni ska koppla in fibern. Det ska vara på husgrunden/ytterväggen cirka 1-1,5 m upp. Från denna vägg, ut till den punkt där vi kommer ansluta er (tomtgränsen), behöver en slang grävas ner. Antingen gör ni detta redan innan genom att maila styrelsen@satilafiber.se – ange hur många meter ni behöver, så kommer vi ordna fram detta till er, alternativt kan ni sätta ut en skylt som anger hur många meter slang som behövs från tomtgränsen, så kommer grävaren rulla upp och lämna av så mycket slang som det står på skylten. Därefter gräver ni ner slangen själva.

 

Hur ser tidplanen ut framöver?

Längs med Fjäråsvägen har vi alltså kommit som längst med projekteringen och har därför haft möjlighet att sätta igång med plöjningen redan nu. Vårt mål är att vara klara med hela projektet inom 15 månader från grävstart, men det kräver att vi blir färdiga med projekteringen av övriga områden så fort som möjligt. För att kunna komma så långt som till grävstart för ett område, krävs det att alla tillstånd är ansökta och beviljade. För att kunna söka tillstånd, krävs det att vi vet, med relativt stor säkerhet, var vi planerar att gräva, samt att vi har markägarnas tillåtelse att gräva just där. För att få markägarens tillåtelse, krävs det att vi har ett avtal mellan markägaren och föreningen och inför varje sådant avtal behöver markägaren och någon från föreningen diskutera fiberdragningens förläggning över markägarens tomt och komma överens om var det är som mest lämpligt att plöja ner våra slangar. Detta är ett omständligt arbete som tar mycket tid i anspråk. Egentligen är det inte så komplicerat – det kräver endast att man tillsammans inspekterar (dvs åker ut och tittar på plats) området – men tidsmässigt går det åt väldigt mycket tid. Där vi nu har grävstart har vi cirka 80 olika markägare att ta hänsyn till. Utgå från att varje möte med en markägare tar 1-2 timmar totalt, plus planeringstid före och efter, så förstår ni att det tar många timmar att sammanställa varje markavtal till ett slutgiltigt avtal. Längs med Fjäråsvägen har långt ifrån flest markägare som berörs. Totalt är det långt över 500 markägare som är involverade på ett eller annat sätt i det här projektet och alla behöver kontaktas och diskuteras med!

 

Vad kan du göra för att hjälpa till?

I och med att det är mycket kvar i planeringen, innan vi kan sätta igång med fler områden, behöver vi också mer hjälp. Framför allt i områdena kring Hulta, Råryggen och Strömma, Härkila och Bosgården. Vi har redan representanter i dessa områden, men de behöver avlastning och hjälp. Anmäl dig därför så snart som möjligt för att hjälpa till med planeringen av vårt gemensamma fibernät. Maila till styrelsen@satilafiber.se och erbjud din hjälp omgående!

Nästa inbetalning?

När vi nu är igång med grävning, kommer föreningen även få fakturor som ska betalas in. För att så långt som möjligt kunna undvika att behöva ta banklån (och på det sätt dra på oss fler kostnader) kommer styrelsen att begära in nästa del av insatsen under oktober månad. Denna kommer bli 5 000 kr och sätts in på BG 250 – 49 00. Om du redan nu vill betala in denna del av insatsen, märker du överföringen med din fastighetsbeteckning, ditt namn och personnummer. Troligen kommer nästa inbetalning efter detta vara i februari.

Samförläggningar?

Ellevio, f.d. Fortum, kommer under hösten och året som kommer att gräva ner stora delar av sitt elnät kring Sätila. Detta med hjälp av ett företag som heter Trolk. I samband med att de gör detta, kommer föreningen att samförlägga ner vår fiberslang. Detta kommer underlätta för oss, då vi fått ett fördelaktigt pris för samförläggningen. Då Ellevios projektering skiljer sig något från vår ursprungsplan, måste vi dock gå igenom den nya sträckningen med varje berörd markägare och uppdatera dem om våra ändrade planer. Denna samförläggning gäller främst områdena kring Hulta, Råryggen, Härkila och Strömma, men även andra delar kan komma att beröras.

När kommunen väl påbörjar sin nedgrävning av avloppsledningen, kommer vi troligen att försöka lägga med lite slang i samband. Det beror lite på när deras projekt startar grävfasen och hur långt skridna våra egna planer är vid det tillfället.

Tjänster i nätet?

Styrelsen har nyligen avslutat en upphandling av kommunikations- och tjänsteleverantörer. Tillsammans med Hyssna Fiber har vi utvärderat och bestämt oss för att låta Net@Once (www.netatonce.se) låta driva vårt nät och leverera tjänster till oss. Observera att det inte finns några krav från föreningen på att ni som medlemmar måste använda den gruppabonnemangstjänst som vi kommer förhandla fram – det står varje medlem fritt att välja något annat tillgängligt alternativ – men vi i styrelsen är övertygade om att de allra flesta medlemmar kommer vara nöjda med tjänsternas utformning.

Eftersom vi inte har skrivit några kontrakt ännu, kan detaljer fortfarande förändras, men generellt kan vi redan nu säga att grundutbudet kommer att vara 200/200 Mbit/s Internethastighet, 22 st TV-kanaler (inklusive 1 st TV-box), samt telefoni för cirka 350 kr / månad (inklusive föreningens nuvarande månatliga driftskostnad). För dem som endast vill ha Internetanslutning, kommer även detta kunna köpas för cirka 250 kr / månad (inklusive föreningens nuvarande månatliga driftskostnad). Och för er som tycker att 200 Mbit/s är lite för långsamt, kommer det gå att uppgradera sig till 1 000 Mbit/s för 99 kr / månad extra. Även router med trådlös överföring ingår. Det kommer också finnas möjlighet till delårsabonnemang. Mer detaljerad information kommer skickas ut när avtalen är helt färdiga och signerade.

Fler medlemmar?

Vi tar fortsatt emot nya medlemmar – ju fler vi blir, desto billigare för alla – men om grannen ännu inte blivit medlem så är det hög tid att övertyga hen om att ta steget! När grävmaskinen har kört förbi ert hus, kommer den inte att vända om utan att det blir mycket dyrare. Alla extra kostnader kommer att få betalas av den som är försent ute!

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt trevlig höst (och en lagom mild vinter, så att grävningen kan fortsätta ända till våren utan avbrott)!

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber