InformationMedlemmar

Nästa inbetalning, samt hjälp med installation

Inbetalning av nästa insats, 5 000 kr

Nu när föreningen är igång med grävningen, kommer vi också att börja få fakturor till oss. Därför är det dags för medlemmarna att betala in nästa del av insatsen: 5 000 kr. Du betalar in denna summa till bankgiro 250 – 49 00 och märker överföreningen med din fastighetsbeteckning och ditt namn. Vänligen notera att föreningen inte kommer skicka ut inbetalningskort per post, för att spara både miljön, arbetstid och pengar. För er som behöver en specifik faktura i ert företags namn, ber vi er vänligen att kontakta styrelsen@sätilafiber.se via mail för att lösa detta. Med detta utskick bifogas en generell faktura som kan användas för de medlemmar som behöver.

Det saknas fortfarande årsavgifter för 2016

Vid årsmötet beslutades att årsavgiften för medlemskap i föreningen skulle sättas till 300 kr. Till dags datum saknar vi fortfarande denna inbetalning från nästan 200 av medlemmarna. Vissa av dessa medlemmar har endast betalat in 200 kr och väldigt många har inte betalat in någonting alls.
Vi ber er därför att se över om ni har betalat in detta eller ej och i så fall hur mycket. Är ni osäkra, får ni gärna kontakta styrelsen, så återkopplar vi med vad som saknas för just ert medlemskap.
Har du missat att betala in? Gör då det i samband med inbetalningen av insatsen, men lägg till de 300 kr som årsavgiften är på.

Hjälp med installationen/grävningen på egen tomt?

Styrelsen har tidigare fått förfrågningar kring om det går att få hjälp med grävningen över den egna tomten samt med installationen i huset. Nu har vi fått ett erbjudande från två företag (Link to link samt PM Telekom) som kan hjälpa till med detta. Link to link är det företag som kommer att utföra hela installation för nätet (inblåsning, uppmärkning samt svetsning av fibertrådarna) och har därmed både erfarenhet och en god uppfattning om vad som krävs just för vårt blivande fibernät. PM Telekom arbetar i nära samarbete med Link to link och är erfarna gräventreprenörer som ofta förlägger just fiberslang. Båda företagen är dessutom lokaliserade i Sätila.

Priserna (som du även hittar via denna länk) är som följer:
Stor installation – 1 875 kr
Liten installation – 650 kr
Konsultation – 525 kr/timma
Grävning på tomt – 2 125 kr (max 20 meter)
Pris per extra meter – 75 kr
Pris grävning i asfalt – 125 kr/meter

För er som är intresserad av att ta del av detta erbjudande, kontaktar ni lämpligast företagen direkt genom mail.

Information kring grävstatus

Grävningen har, vilket tidigare skrivits om, startat ute i Årenäs. Det går framåt, men det är väldigt mycket sten och berg i marken vilket gör att det går lite långsammare än vi hade önskat. Men framåt går det och vår förhoppning är att kunna ha ännu ett grävlag igång innan jul och på så sätt utföra grävning på flera platser samtidigt. Mer information kommer senare kring detta.

Samförläggning längs med Hultavägen

Då Ellevio (f.d. Fortum) har bestämt sig för att gräva ner stora delar av de luftburna elledningarna längs med både Hulta- och Härkilavägen, kommer vi i föreningen samförlägga vår slang när de ändå gräver. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för oss och kommer förhoppningsvis att skynda på projektet tidsmässigt. Samförläggningen har redan startat längs med Hultavägen och hela projektet kommer att pågå i minst sex månader framöver. Företagen som utför arbetena åt Ellevio heter Trolk, så när ni ser deras maskiner ute på fältet, vet ni att det även innebär att vårt projekt rör sig framåt.

Ha en trevlig höst, önskar vi i Styrelsen.

Med vänlig hälsning,

Linus Nordling

Ordförande, Sätila Fiber