Information

Information om samförläggningar – pågående arbete

Samförläggning med Ellevio

Trolk har 6 grävmaskiner igång men de arbetar på ett stort område. Den stora maskinen gräver upp mot Högalid (där vi sedan skall samförlägga med kommunen till Ubbhult). Offert för elanslutning av noden vid Hulta har kommit till styrelsen.

Samförläggning med Vattenfall

Det pågår just nu grävning vid Djupesik. Vattenfall skall endast gräva ca 250 m och vi lägger med en slang hela sträckan.

Samförläggning med Infratek

De har återkommit med detaljerad dragning i Torrås men grävnigen blir troligen först i maj.