Information

Årsmötet 2017

Nu finns kallelsen med dagordning för årsmöte 2017 elektroniskt tillgänglig här på hemsidan.

Årsmötet är den 22 April kl. 11 på Lygnevi. Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet. Efter mötet kommer Net At Once att närvara för att svara på frågor.