Information

Utlämning av fastighetskit och slang 10 Juni kl. 10-13

Nästa tillfälle för utlämning av fastighetskit och slang kommer vara Lördag 10 Juni, i samband med Sätila Centrum-dagen.  Några av oss kommer vara på torget kl. 10-14 och så gott vi kan även ha utlämning av fastighetskit kl. 10-13 på Björlandavägen 11.

Samtliga fastigheter, även de som bor i Sätila Tätort och inte kan hämta ut slang än (detaljprojektering ej klar), behöver börja hämta ut sina fastighetskit. Det finns fortfarande ca 400 medlemmar som inte hämtat ut sina fastighetskit.