Information

Du är ett knapptryck från att underlätta mycket för oss!

Du är ett knapptryck från att bekräfta att dit kit är installerat – vi behöver din information!

Du har fått ett mejl med rubriken ”Sätila Fiber: Som medlem behöver du bekräfta dininstallation av fastighetskit”.

Läs mejlet följ instruktionen om vad du ska göra för att bekräfta att du är färdig för blåsning! Detta gäller alla som har fastighet i områden där föreningen har grävt.

Som medlem behöver du bekräfta din installation av fastighetskit för att vi ska kunna veta när vi kan börja blåsa fiber ut till husen. Detta är jätteviktigt eftersom blåsningen är en trång sektor i projektet