Information

Statusuppdatering

Hej!

Här kommer en statusuppdatering för Sätila Fiber. Innehåll:

  • Projektuppdatering
  • Grävningsstatus
  • Överblivet skräp
  • Uppdaterad kalkyl

Projektuppdatering

Vi har avslutat den mesta grävningen kring områdena:

  • Flohult
  • Almered
  • Håvet

Här har grävningen löpt på utan större bekymmer och gått hyfsat snabbt och smidigt. Det finns vissa delar kvar som vi lämnar till senare (av diverse anledningar), men det mesta arbetet är slutfört.

Hultavägen

Även längs med Hultavägen, där Ellevio har grävt ner el och vi har valt att samförlägga med dem, är de största arbetet klart. De bitar som Ellevio ej grävt, kommer att påbörjas inom kort av våra egna grävlag.

Strömma (mellan Sätila och Björlanda)

Detta område kommer påbörjas ”när som helst” av Ellevio, som kommer gräva ner största delen tillsammans med elen. Möjligen kommer föreningen behöva köra mindre efterarbeten när Ellevio är klara, men det tar vi i uppsamlingsfasen senare i så fall.

Björlanda

Från Håvet fram till 156:an är i princip klart, men på sidan av vägen ”mot Sätila” är markavtalen ännu ej klara.

Så fort dessa avtal är på plats, kommer grävning kunna påbörjas. Bitarna mot Hyssna/Härsjön kommer påbörjas inom kort, detsamma gäller för bitarna mot Kärra. Vi kikar på möjliga vägar för att knyta ihop de delar som vi ännu ej fått markavtal för, men har inga riktigt bra alternativ i dagsläget.

Fjäråsvägen

Denna sträcka har varit bekymmersam för oss. Det är nästintill endast berg och stora stenar i backen, vilket gjort att kalkylen för detta område blivit mycket dyrare än beräknat. Området är i stort klart, men den längsgående dragningen från ”S”-kurvorna ner mot anstalten är kvar att göra och kommer att färdigställas här i höst. Det är även små efterarbeten kvar (vägar som behöver rättas till litegrand, mm) som vi tar i samband med detta.

Sätila tätort

Eftersom vi nu börjar bli klara utanför tätorten, återstår för oss att ta ett helhetsgrepp över centrum och avsluta projektet i sin helhet. Tyvärr har våra projektledare fullt upp med att avsluta delarna utanför tätorten. Detta betyder att vi inte kommit riktigt så långt med planeringen innanför som vi hade velat. Vi kommer fokusera på att ta oss ikapp med planeringen här, samtidigt som vi driver delen utanför tätorten parallellt. Målet är att vara klara med allt innan nästa sommar.

Överblivet skräp

Där vi har varit och grävt, blir det kvar en del skräp över som behöver tas om hand. Föreningen kan givetvis beställa detta arbete från vår gräventreprenör, men vi i styrelsen ser hellre att vi medlemmar hjälps åt med detta, för att minska kostnaderna. Kan ni själva, eller tillsammans, städa upp skräp som blir över efter grävarna? Några har redan varit igång och kört många lass med skräp, men det finns mer att göra. T.ex. ute i Ramhulta finns det lite större delar som först behöver monteras isär för att sedan köras till tippen. Frivilliga får gärna anmäla sig till entreprenad@satilafiber.se så fort det går. Detta kommer även behövas hjälp med löpande till dess att projektet är färdigställt.

Uppdaterad kalkyl

23:e april 2015 gav årsstämman i Sätila Fiber ekonomisk förening styrelsen i mandat att fortsätta driva fiberprojektet, under förutsättning att det inte kostade mer än 18 000kr per medlem i insats. Vid tillfället för årsstämman var det cirka 430 medlemmar som skrivit avtal om fiberanslutning och vi hade då runt 13 mil med ledning som skulle plöjas ner. Grävning/plöjning förväntades då kosta cirka 55kr per meter innan bidrag och vi skulle nå 18 000kr vid ungefär 550 medlemmar.

Detta är förutsättningarna som vi i styrelsen hittills har arbetat efter. Nu när vi har grävt stora delar (men ändå har en del kvar) har vi för första gången sedan dess kunnat göra en bättre uppskattning på totalkostnaden. Märk väl att det fortsatt är svårt att göra bedömningar av de delar som vi ännu ej färdigställt, varför vi fortsatt är väldigt försiktiga med att säga några exakta summor.

Oavsett, det vi kan se är att grävningen ut mot Fjärås kostat betydligt mer än förväntat. Vi ligger på en snittkostnad på över 100 kr per meter i dagsläget och det har tillkommit cirka 3 mil ledning samtidigt som medlemsantalet ökat mycket. Kort kan sägas att kalkylen som gjordes 2015 inte är helt aktuell längre.

Vi saknar fortfarande en del data för att kunna göra en exakt kalkyl men de prognoser vi gör visar på att projektet troligen kommer att bli något dyrare än förväntat, trots det stora medlemsantalet. Därför vill vi flagga nu för att det finns risk att vi kommer behöva sätta in en extra stämma under senhösten/tidig vinter för att diskutera detta med er medlemmar.

Våra nuvarande prognoser på totalkostnad (inklusive bidrag) pendlar mellan strax över 18 000 kr till strax under 22 000kr och vi tror att det är ungefär det spannet som är aktuellt.

Den största anledningen till merkostnaden är att det blivit mycket dyrare att gräva än projekterat, men också att projektet blivit mer utspritt över bygden.

Styrelsen kommer fortsätta räkna på projektet under september månad, för att se om vi kan ge en klarare bild av totalkostnaden, men vi vill ändå flagga redan nu för att vi är något osäkra på exakt summa vi landar på, när allt är klart. Mer information kring detta kommer senare.

Vänliga hälsningar,

Fiberstyrelsen