Okategoriserade

Kallelse till extrastämma 25/11

Alla medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till en extrainsatt stämma den 25 november. Kallelsen är hittar du via denna länk (och via hemsidan). Styrelsen kallar till denna extrastämma med orsak att vi inte längre tror oss kunna nå den budget om 18 000 kr (inklusive bidrag) som vi hittills har arbetat efter. Utan att gå in i alldeles för mycket detaljer (det överlåter vi till själva stämmotillfället) så baserades budgetutrymmet på 18 000 kr på uppskattningar som gjordes under 2014/2015 och nu några år senare när vi väl påbörjat grävningen behöver siffrorna revideras. Styrelsen vill därför be om lov att få nyttja upp till 24 000 kr av medlemmarnas insatser för att driva detta projekt i hamn. Vi säger upp till då våra prognoser tyvärr fortsatt inte är hundraprocentigt definitiva och skiljer sig åt beroende på hur mycket extrakostnader vi räknar med.

Våra nuvarande kalkyler visar på en prognos som ligger mellan 19 500 kr och 22 400 kr. Att vi trots detta begär upp till 24 000 kr beror på att vi inser att de områden som är kvar (framför allt tätorten) är väldigt svårberäknade. T.ex. om projektet avslutas en månad tidigare än beräknat, sparar vi in drygt en miljon i grävkostnader. Bara det gör projektet ungefär en tusenlapp mindre kostsamt per anslutning. Och detsamma gäller givetvis tvärt om. När vi startade projektet uppskattade vi grävningen i Fjäråsdelen till cirka 3-4 månader och nu har det pågått grävning där i snart 6 månader.

Över 24 000 kr ser vi dock i dagsläget ingen kalkyl som visar. Därav vill styrelsen begära denna summa för att kunna driva projektet i hamn och ha ett ekonomiskt utrymme som är sunt att driva ett projekt med
.
Mer detaljer kommer diskuteras under stämman och vi hälsar alla varmt välkomna att deltaga.

Vänliga hälsningar,
Fiberstyrelsen

www.satilafiber.se
www.facebook.com/satilafiber

organisationsnummer: 769626-8072

Lämna ett svar