Okategoriserade

Budgetkalkyl

Vid kallelsen nämnde vi att vi skulle publicera en budgetkalkyl på hemsidan innan mötet. Därav denna post. Märk väl att även detta är kalkyler och inte något som är definitivt och att vi endast ger en bild av hur prognoser kan användas för att kalkylera slutkostnad.

I det första fallet nedanför, har vi valt att utgå från nuvarande kostnad för projektet (949758kr per månad) och räkna upp denna summa med 40% (för att vi tror att tätorten, samt färdigställandet av fjäråsdelen) kommer vara dyrare än vad vi hittills grävt för. Vi har också valt att räkna ”lågt” på bidragsdelen, där vi räknar med att få mindre i bidrag än vad vi kan få (20% istället för 40%). Anledningen till detta är tvådelad, dels att tätortens kostnader inte täcks av bidraget och dels att reglerna för formalia är hårda vid bidragsutbetalning och det därför kan bli avdrag om vi missar något. Dvs, vi tar det säkra före det osäkra.

 

För att tolka tabellen:

Kostnad per månad: Total kostnad per månad, för grävning, samförläggning, blåsning av fiber, återställning med mera.

Start: Startdatum för grävning

Slut: Slutdatum för projektet

Antal mån: Antal månader från start till slut

Totalkostnad: Totalkostnad per månad gånger antal månader från start till slut

Per medlem: Totalkostnad per medlem före bidrag (beräkning görs på 800 medlemmar)

Per medlem inkl bid: Totalkostnad per medlem efter att bidrag (20% totalt) dragits av.

KOSTNAD PER MÅNAD START SLUT ANTAL MÅN TOTALKOSTNAD PER MEDLEM PER MEDLEM INKL BID
                      949758kr 2016-09-01 2017-11-30 15,2       14404661kr        18006kr                          14405kr
                   1329661kr 2017-12-01 2017-12-31 1,0       15734322kr        19668kr                          15734kr
                  1329661kr 2017-12-01 2018-01-31 2,0       17108305kr        21385kr                          17108kr
                   1329661kr 2017-12-01 2018-02-28 3,0       18349322kr        22937kr                          18349kr
                   1329661kr 2017-12-01 2018-03-31 4,0       19723305kr        24654kr                          19723kr
                   1329661kr 2017-12-01 2018-04-30 5,0       21052966kr        26316kr                          21053kr
                   1329661kr 2017-12-01 2018-05-31 6,0       22426949kr        28034kr                          22427kr
                   1329661kr 2017-12-01 2018-06-30 7,0       23756610kr        29696kr                          23757kr

Om vi istället för denna typ av omvänd omräkning väljer att räkna kostnad per meter, samt räkna bort tätorten från bidrag, men ändå räkna med att vi inte får fullt bidrag (30% istället för 40%), så kan vi få följande uppställning:

För att tolka tabellen:

Antal meter: Antal meter kanalisation som förläggs

kr/m: Estimerad grävkostnad per meter kanalisation

totalt, grävning: grävkostnad per meter gånger antal meter kanalisation

tätort: Estimering av tätortens kostnad (ej bidragsberättigad)

övriga kostnader: Övriga kostnader som är bidragsberättigade, projektledning, fiberblåsning, fibertrådar, fasadboxar osv

total kostnad: totalt, grävning plus tätort, plus övriga kostnader

per medlem: totalkostnad delat på 800 medlemmar. tätortskostnaderna räknas rakt av delat på 800, resterande kostnader med 30% bidrag i åtanke.

Antal meter kr/m totalt, grävning tätort övriga kostnader total kostnad per medlem
         160000                        80kr         12800000kr         4000000kr      4000000kr   20800000kr     19700kr
         160000                        90kr         14400000kr         4000000kr      4000000kr   22400000kr     21100kr
         160000                      100kr         16000000kr         4000000kr      4000000kr   24000000kr     22500kr
         160000                      110kr         17600000kr         4000000kr      4000000kr   25600000kr     23900kr

På detta sätt kan det fortgå med räknesätt.

Mer information följer på extrastämman idag. Välkomna!