Information

Installation av fastighetskit och grävning på egen tomt

Hej!

Kort information innan vi går vidare med fastighetskitsdelen. Vid extrastämman godkändes styrelsens förslag om att utöka insatsen till max 24 000 kr per medlem och vi kan därmed slutföra projektet inom den tidplan vi har satt upp. Detta innebär att styrelsen vid ett senare tillfälle kan komma att begära in ytterligare inbetalningar upp till den nya summa som beslutats om av er medlemmar. Första inbetalningarna för detta kommer troligen ske först någon gång under första kvartalet nästa år. Mer information från extrastämman kommer när protokollet blivit justerat.

Gällande fastighetskit planerar vi att slutföra blåsning och installation av de områden som är så gott som klara, men det är flertalet hushåll som fortfarande inte har rapporterat in att ni har grävt ner slangen och monterat fasadboxen. Innan vi får denna information, kan vi inte slutföra dessa delar. Styrelsen har fått påstötningar från vår samarbetspartner att de hushåll som inte är klara när vi utför blåsning/installation kommer att bli debiterade extraavgifter. Detta då teknikerna behöver åka ut flera gånger för att fixa till det sista. Dessa avgifter kommer uppskattningsvis att vara mellan 3 000 – 5 000 kr per anslutning och är inget som föreningen tar ut, utan faktiska merkostnader för extraarbete. Föreningen kommer debitera vidare dessa kostnader till de medlemmar som inte sköter sitt åtagande på sin egen fastighet.

Vi kommer skicka separata mail till de som är berörda, där vi är osäkra över status på installation av fastighetskit och grävning.

Områdena som i princip är klara för blåsning och installation, där det alltså är mycket viktigt att ni medlemmar är klara med både grävning och fasadboxinstallation är följande:

  • Almered
  • Flohult
  • Fjärås (ungefär från Svansjökulle mot Fjärås)
  • Hultavägen, ungefär söder om Nodhuset (söder om Backåkra)

För att göra det enkelt att förstå om din fastighet är berörd, finns det en tumregel som gäller. Ställ dig frågan:

  1. Finns det slang framdragit till din tomt?

Om svaret är ”Ja”, då är det dags för dig att gräva ner den sista biten fram till fasaden och montera fasadboxen. Är svaret nej, så kan du avvakta något, men vi vill ändå att du planerar in grävning så snart som vi kommer fram till er fastighet.

Deadline för grävning och installation i dessa områden är sista december 2017, därefter ansvarar ni själva för de extraavgifter som tillkommer. Vi rekommenderar att ni gör det snarast, då det finns risk för att tjälen sätter hinder.

Har ni ännu inte hämtat ut fasadboxen, får ni kontakta oss i styrelsen för att få hjälp med att kvittera ut detta. Kom ihåg att ni kan montera den delen även när det är tjäle ute, så fokusera i första hand på att få ner slangen i backen!

Vänliga hälsningar,
Fiberstyrelsen

www.satilafiber.se
www.facebook.com/satilafiber

organisationsnummer: 769626-8072