Information

Nästa inbetalning av insats

NÄSTA INBETALNING AV INSATS
Den 25:e November röstade medlemmarna i Sätila Fiber för att tillåta en höjning av insatsen från 18 000kr till 24 000kr, för att vi ska kunna driva projektet i mål. Nu behöver vi ta in en del av den summan för att kunna betala räkningar fram till det att vi får bidraget utbetalat. Styrelsen begär därför att ni senast den 30:e april betalar in 3 000kr i insats till bankgiro 250 – 49 00. Ni som har behov av att få detta fakturerat får gärna höra av er till vår kassör Gull-Britt, så hjälper hon er med fakturaunderlag. Ni når henne på gb.brunander@telia.com. För övriga har vi gjort en generell fakturapåminnelse, som ni kan skriva ut för att komma ihåg att göra inbetalningen. Ni hittar den via denna länken. Märk gärna överföringen med ditt namn samt fastighetsbeteckningen (ex. Linus Nordling, Björlanda 3:13).

Vi kan fortfarande inte säga exakt vilken summa som blir den slutgiltiga och om vi i slutändan landar under 21 000 kr (vilket är totala summan alla medlemmar kommer ha betalat in i och med denna inbetalning), så tillhör de överskjutande pengarna medlemmarna och det är medlemmarna som beslutar vad som ska göras med dem. Exempelvis kan de återbetalas eller användas för lägre kostnader med mera.

PROJEKTSTATUS
Grävningen går framåt och vi är nu klara med grävningen i byn. Vi har kvar lite småbitar ”här och där” som kommer arbetas med under mars, april och maj. Delar av samförläggningen i Strömma och Björlanda blir tyvärr inte av, då elbolaget har valt att dra tillbaks nedgrävningen av dessa delar. Detta gör att vi själva måste gräva ytterligare sträckor som vi hade hoppats att elbolaget skulle stå för (och vi samförlägga). Det är dock inte så stora delar att vi tror att projektet kommer att försenas väldigt mycket, men det kommer givetvis dra ut på det längre, i och med att vi inte kan arbeta med de områdena parallellt som vi gräver själva.

När det gäller blåsning och svetsning så är vi i full gång med detta och förhoppningen är att vi kan driftsätta någon del av nätet före sommaren, men det är mycket administration och förberedelse kvar innan vi vågar lova något. Vi återkommer med mer information kring denna del när vi närmar oss.

HEMSIDAN OCH INFORMATIONSFLÖDEN
Vi har påbörjat arbetet med att se över och uppdatera informationen på hemsidan, med hjälp av några medlemmar som hörde av sig efter vårt förra utskick. Det är dock en ganska stor process att gå igenom hela hemsidan, så om ni medlemmar upplever att ni saknar någon information eller övrig information är felaktig, får ni gärna maila ordföranden Linus (nordling.linus@gmail.com) så försöker vi lägga ut/uppdatera så det blir rätt.

Vänliga hälsningar,
Fiberstyrelsen

www.satilafiber.se
www.facebook.com/satilafiber

organisationsnummer: 769626-8072