Okategoriserade

Inbetalning av insats och projektstatus

INBETALNING AV INSATS

I dagens utskick börjar vi med att meddela att inbetalningen av insatsen som styrelsen aviserade i slutat av april går väldigt trögt. Ungefär en tredjedel av medlemmarna har fortfarande inte betalat in sin fulla insats. Styrelsen saknar därför ungefär 750 000kr i medel att betala räkningar med. Vi uppmanar därför alla att betala in sin insats så snart som möjligt, för att undvika att föreningen akut behöver ta dyra lån. Mail kommer gå ut separat till de personer som vi saknar inbetalning från, men se gärna över tidigare inbetalningar, så att du har betalat in full insats – vi har tyvärr inte tillgång till alla medlemmars mailuppgifter.

ÅRSAVGIFT 2018

Under årsstämman beslutades att årsavgiften för 2018 ska vara på 300kr. Styrelsen ber er därför att betala in denna avgift senast 31/5 till bankgiro 250 – 49 00. Märk överföringen med din fastighetsbeteckning och ditt namn.

PROJEKTSTATUS

Grävningen fortlöper i god takt och kommer förhoppningsvis att avslutas under maj månad. Men för att projektet ska kunna fortsätta därefter krävs att ni medlemmar har slutfört grävning på egen tomt, samt installation av fastighetskittet på fasaden. Enligt de uppgifter vi har fått är det fortfarande runt 50-talet fastigheter som ej avslutat sin installation. Är detta inte klart senast 31/5, kommer vi påbörja blåsningen och eventuella extrakostnader kommer debiteras de enskilda medlemmar som ej är klara med sitt åtagande (grävning+installation av fasadbox). Har ni kontrakterat Link-to-link att göra den sista delen av installationen (men det ännu inte är klart) vill vi gärna att ni rapporterar in detta till oss, så att vi kan bocka för er fastighet i vårt register. De kommer nämligen slutföra installationen samtidigt som de blåser in fibern (i vissa fall).

Är du osäker på hur du ska göra för att installera/gräva? Ring till någon av de tjänsteleverantörer som finns i närheten och be om hjälp. Det kommer bli billigare än de extrakostnader du får betala om du inte är färdig! Du hittar flera olika tjänsteleverantörer på vår hemsida: http://www.satilafiber.se/fragor-svar/gravning-kanalisering/

Fördelning av ej klara fastigheter:
Hulta/Kärra/Hällingsjö: ca 20st
Strömma/Björlanda/Bosgården/Härkila: ca 15st
Tätorten: ca 15st

STOPP FÖR NYA MEDLEMMAR

Då vi nu är i den allra sista slutfasen av grävningen, har styrelsen beslutat att inte ta upp fler medlemmar förrän vi är klara med nästa del (blåsning, svetsning och driftsättning). Personer som är intresserade av att bli medlemmar (ex nya husbyggen, inflyttande osv) får gärna höra av sig till oss för att sätta upp sig på väntelistan.

I dagsläget är vi 783 medlemmar med totalt 898 fiberanslutningar. Fantastiskt bra och roligt tycker vi i styrelsen (och förhoppningsvis ni medlemmar också)! Vi har kommit långt sedan första årsmötet då vi var runt 350 medlemmar.

NÄR KÖR VI IGÅNG FIBERN?

En fråga som vi ofta får ställd till styrelsen är ”När kör ni igång fibernätet?” och vårt svar är så snart som blåsning och svetsning är färdig. Vårt mål är att starta upp cirka 300 anslutningar under sommaren. Sedan om det blir före eller efter Midsommar vågar vi inte lova något om. Men det kommer gå ut information med beställningsunderlag till dessa 300 anslutningar inom en inte allt för avlägsen framtid. Planen är att starta upp Fjäråsnoden i förstaläget, tillsammans med Almered och Flohult samt några hushåll inne i tätorten. När dessa väl är igång och vi ser att allt rullar på, kommer vi ta med övriga fastigheter i omgång två, förhoppningsvis inom någon månad från start av den första noden. Vår tidplan i dagsläget är att bli klara senast under september månad med alla anslutningar som vi avslutat grävningen till.

Hälsningar från Styrelsen
Sätila Fiber Ekonomisk Förening