Okategoriserade

Påminnelseavgift!

Föreningen har idag 225 000 kr i obetalda fakturor från medlemmar! Vi är därför nödgade att skicka ut påminnelse till alla som har obetalda fakturor. Med påminnelsen kommer det en extra avgift på 60 kr!

Vi är medvetna om att en del medlemmar blivit överraskade att vi även fakturerat 1500 kr för extra kapitalinsats. Det är dock ett stämmobeslut att vi skulle göra så för att kunna lösa den bankkredit som föreningen har.

Har ni stora problem att betala så maila vår kassör (mailadress står på senaste fakturan) så kan vi komma överens om en betalningsplan. Vi har redan kommit överens med några medlemmar om detta, då vi ringt runt till de som tidigare haft obetalda fakturor.

Styrelsen är lika besviken som ni att projektet inte klarat hålla budget men vi jobbar på att få ett utökat bidrag från Länsstyrelsen och även från andra håll. Förhoppningsvis har vi en bättre situation vid nästa årsmöte, men fram till dess måste vi tyvärr täcka den skuld vi har idag med extra kapitalinsats.

Några medlemmar har även reagerat på att de två senaste kvartals fakturorna har kommit med bara två månaders mellanrum. Detta beror på att när vi själva skötte faktureringen skickades fakturorna ut samma månad som abonnemanget började gälla och det var fel. Nu är vi i fas med Fiberekonomis rutin och från nu kommer de att utgå var tredje månad. Nästa faktura skickas ut i november för perioden jan-mars 2020. Ni kan läsa mer om faktureringen under Tjänsteutbud.