Okategoriserade

Aktuell info Sätila Fiber samt prisuppgifter för de som vill efteransluta sig.

Kapitalinsats. 
Vid det senaste årsmötet togs ett beslut av närvarande andelsägarna att höja kapitalinsatsen till maximalt 27 000 kronor genom att alla skulle betala in 500 kronor i månaden i extra insats under en period.
Vi kommer dock att bara behöva ta in 24 000 kr och gör den sista faktureringen av extra kapitalinsats i november (för de som har kvartalsfaktura).

Har du som andelsägare problem med betalningen, kontakta styrelsen så lägger vi upp en avbetalningsplan. Då slipper vi även att skicka påminnelsebrev som kostar 60 kr.

Ekonomi. 
Styrelsen kan nu, genom att vi tagit in extra kapitalinsats, sänka vår byggnadskredit. Det innebär att vi direkt sparar ca 75 000 kr i räntekostnader!

Budget. 
Projektet har hittills kostat 4 MSEK mer än budgeterat! Det gör att vi nu söker mer bidrag från Länsstyrelsen.
Vi räknar dock inte med att vi har ett beslut förrän till våren.

Projektet. 
Nätet med kopplingsskåp och nodhus har besiktigats och vi håller på att rätta till några små anmärkningar som vi fick. Bedömningen är att vi alla har byggt ett mycket gediget och robust fibernät.
Styrelsen har även beslutat att förlänga projektet till 31 december 2020 för att få möjlighet att få nya medlemmar/andelsägare och även få bidrag för dessa.

Nya Medlemmar. 
Känner du någon som funderar på att gå med i Sätila Fiber så be dem snarast kontakta styrelsen. Vi planerar att gräva till nya medlemmar under våren 2020.
Nya medlemmar  får som alla andra betala en kapitalinsats på 24 000 kr och i det beloppet ingår  grävkostnader upp till 25 000 kronor inklusive moms. Om schaktning fram till tomtgräns kostar över detta belopp måste den nya medlemmen betala detta själv.  Grävning på den egna tomten står som vanligt medlemmen för. Vi måste även ta ut en administrationskostnad/ uppstartkostnad på 6 250 kronor per efteranslutning (= 5000 kr +moms).

Störningar på fibernätet. 
Har du problem med svajig uppkoppling, låga hastigheter eller annat strul så är det i första hand att du tar kontakt med Net at Once respektive Sappa om du har problem med TV-signalen. Du hittar telefonnummer under ”Support”.
Skicka även gärna information till styrelsen också så att vi kan samla på oss underlag vid kommande förhandlingar.

Din arbetsinsats som andelsägare. 
Som andelsägare äger du en del i föreningen, exempelvis de kopplingsskåp som står lite här och var i naturen.
Styrelsen ålägger därför er andelsägare att hålla rent och snyggt runt skåpen, åtgärder såsom att klippa gräs och ta bort sly.
På det sättet gör du ett jobb för dig själv.
Upptäcker du någon skada eller annat, så kontakta styrelsen.

Vi har alltid behov av arbetskraft för olika uppgifter både praktiska och mer teoretiska.
Har du kompetens inom juridik, avtal, ekonomi och IT, så anmäl ditt intresse till styrelsen.

Styrelsen Sätila Fiber
oktober 2019