Okategoriserade

Sätila Fibers årsmöte

På grund av rådande omständigheter med COVID -19, kommer vi inte att hålla ordinarie föreningsstämma före april månads utgång, som det står i våra stadgar.

Vi utreder just nu olika alternativ och återkommer längre fram hur vi kommer att hantera det.