Okategoriserade

Planerat fiberavbrott onsd. 10 juni kl 07:00-20:00

Utbyte av den skadade fibern i Hyssna kommer att ske onsdagen den 10 juni med start kl 07:00 och beräknas klart senast kl 20:00 samma dag.
Under denna tid kommer varken TV från Sappa, bredband och telefoni från NetatOnce att fungera.

Det var vid grävning av ett lokalt avloppsnät bakom Hyssna Handel som skadan uppstod. Sätila Fibers inkommande stamledning  är provisoriskt lagad samt även fibern för Marks Bostads räkning. Men det är fortfarande ett 70-tal boende inom Hyssna Fibers område som är drabbade.

I dags läge har Sätila Fiber ingen redundans om fibern skadas mellan Hyssna och Sätila, men när avloppsledningen är klar har vi diskuterat med Marks Kraftvärme att få redundans via deras nät. Då går fibern visserligen längs samma sträcka men de ligger i olika schakt.