Okategoriserade

Kort avbrott på nätet onsd 12 aug kl 10:00

NetatOnce ska göra en omkoppling i vårt nät onsdagen 12 augusti
kl 10:00 för att förbereda inkoppling av en ny portal för val av tjänsteleverantör i öppet nät.

Eventuellt kan man behöva starta om sin TV-box efter avbrottet.