Årsmöte 2020

Det blev tyvärr inget fysiskt årsmöte 2020 utan mötet hölls med hjälp av ett mailutskick som alla medlemmar fick svarar på.

Protokoll Årsmöte 2020

Nedan hittar ni bilagor till protokollet.

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för 2019.

Revisionsberättelsen 2019.

Valberedningens förslag till ny styrelse för 2020.

Jämförelse mellan Nyttjanderätt och Ledningsrätt.

Här finns mer information från Lantmäteriet om Ledningsrätt.

 

Inkomna frågor och svar:

 1. Jag har en fråga gällande hur vi i vår förening behandlar personuppgifter enligt GDPR. Har Sätila Fiber GDPR anpassat sig?
  Svar: Föreningens medlemsregister finns numera hos Fiberekonomi och vi har ett ”personuppgiftsbiträdesavtal” med dem. Det är endast ett par personer i styrelsen som har tillgång till uppgifterna, och då främst för att hålla registret uppdaterat. Här kan ni läsa mer om föreningens personuppgiftspolicy.
  ____
 2. Vid förra årsmötet informerade styrelsen att Sätila Fiber bestridit en faktura från kommunen. Är tvisten klar och vad blev resultatet?
  Svar: Föreningen har under 2019 haft flera möten med kommunen där vi förklarat vår ståndpunkt. Vi har också betalt vad vi anser är skäligt, för asfaltering av fiberschakten, och fortsatt bestrida resterande belopp. Kommunen har informerat att de avser att skicka ärendet till Kronofogden, men sen har vi inte hört något.
  ____
 3. Hur fördelas styrelsearvodet under 2020?
  Svar: Styrelsen fördelar arvodet från 0 kr och uppåt per ledamot beroende på gjord insats. Efter att skatt och sociala avgifter dragits av finns cirka 45 000 kr att fördela.