Påminnelseavgift!

Föreningen har idag 225 000 kr i obetalda fakturor från medlemmar! Vi är därför nödgade att skicka ut påminnelse till alla som har obetalda fakturor. Med påminnelsen kommer det en extra avgift på 60 kr! Vi är medvetna om att en del medlemmar blivit överraskade att vi även fakturerat 1500 kr för extra kapitalinsats. Det […]

Driftavbrott i hela Sätila 28 augusti!

Onsdagen 28 augusti kommer Hyssna Fiber att byta den stamkabel som ger signal till Sätila Fiber. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 20 augusti. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och beräknas vara klart kl 18.00. Sätilas fiberpar kommer att svetsas först så förhoppningsvis har Sätila signal igen vid 12-tiden. […]

Extra Kapitalinsats

Några av våra medlemmar har reagerat på att vi nu verkställer det beslut som föreningens årsmöte tog i slutet på april. Det har vi full förståelse för men vi behöver ta in 500 kr per månad i extra kapitalinsats. Föreningen fick mandat att ta in ytterligare 6000 kr i kapitalinsats! Vi hoppas dock och arbetar […]