Avbrott i natt!

Natten till tisdagen 22 september med start kl 02:00 kommer NetatOnce att utföra ett arbete i vårt fibernät. Arbetet tar några timmar men avbrottet för respektive abonnent blir maximalt 10 minuter.

Kort avbrott på nätet onsd 12 aug kl 10:00

NetatOnce ska göra en omkoppling i vårt nät onsdagen 12 augusti kl 10:00 för att förbereda inkoppling av en ny portal för val av tjänsteleverantör i öppet nät. Eventuellt kan man behöva starta om sin TV-box efter avbrottet.

Protokoll Årsmöte 2020

Här hittar du protokollet och bilagor från Årsmötet 2020. Det var 97 av 763 andelsägare i föreningen som svarade på mailutskicket.

Planerat fiberavbrott onsd. 10 juni kl 07:00-20:00

Utbyte av den skadade fibern i Hyssna kommer att ske onsdagen den 10 juni med start kl 07:00 och beräknas klart senast kl 20:00 samma dag. Under denna tid kommer varken TV från Sappa, bredband och telefoni från NetatOnce att fungera. Det var vid grävning av ett lokalt avloppsnät bakom Hyssna Handel som skadan uppstod. […]

Sätila Fibers årsmöte

På grund av rådande omständigheter med COVID -19, kommer vi inte att hålla ordinarie föreningsstämma före april månads utgång, som det står i våra stadgar. Ett mail skickades den 20 maj till alla medlemmar som ni svarar på och skickar tillbaka till oss. Har ni inte fått det så kolla i er skräppost eller i […]

Påminnelseavgift!

Föreningen har idag 225 000 kr i obetalda fakturor från medlemmar! Vi är därför nödgade att skicka ut påminnelse till alla som har obetalda fakturor. Med påminnelsen kommer det en extra avgift på 60 kr! Vi är medvetna om att en del medlemmar blivit överraskade att vi även fakturerat 1500 kr för extra kapitalinsats. Det […]

Driftavbrott i hela Sätila 28 augusti!

Onsdagen 28 augusti kommer Hyssna Fiber att byta den stamkabel som ger signal till Sätila Fiber. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 20 augusti. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och beräknas vara klart kl 18.00. Sätilas fiberpar kommer att svetsas först så förhoppningsvis har Sätila signal igen vid 12-tiden. […]

Extra Kapitalinsats

Några av våra medlemmar har reagerat på att vi nu verkställer det beslut som föreningens årsmöte tog i slutet på april. Det har vi full förståelse för men vi behöver ta in 500 kr per månad i extra kapitalinsats. Föreningen fick mandat att ta in ytterligare 6000 kr i kapitalinsats! Vi hoppas dock och arbetar […]