Protokoll från årsmötet 2019

Nu finns protokollet från årsmötet 2019 klart, se länk nedan Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 20190427. Den nya styrelsen arbetar nu med att försöka lösa den ekonomiska situationen som uppkommit. Bland annat har ett flertal fakturor för abonnemang inte kommit fram till abonnenten då vi tidigare oftast har kommunicerat via mail och nu utgår det brevfakturor […]

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 27 april 2019 kl. 11:00 på Lygnevi. Stadgeenliga ärenden Årsredovisning för 2018 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com • Kom i god tid för avprickning […]

Utlämning av TV-boxar och utrustning

Du som tillhör uppstartsområde 4 och valt tjänsten TRIO och väntar på att få din TV-box. Eller du som tidigare fått inbjudan att hämta utrustning mej ej haft möjlighet att komma då, nu finns ett extra tillfälle: Plats: Björlandavägen 11 Tid: Söndag den 31 mars mellan kl 15.00 – 17.00 (obs! ändrad tid) Kan du […]

Bolaget Fiberekonomi tar hand om vår fakturering

Fr o m kvartal 2 kommer Fiberekonomi att faktura föreningens medlemmar. De medlemmar som tillhör uppstart 4 och fick sin utrustning i feb/mars kommer också att faktureras via Fiberekonomi. Förtydligande kring varför Fiberekonomi kommer sköta vår fakturering i fortsättningen:Fiberekonomi är ett aktiebolag (orgnr 556972-3819) startat av medlemmar i en annan fiberförening. Personerna som driver det […]

Nu sista etappen klar för uppstart och utlämning av boxar

UTLÄMNING AV BOXAR INFÖR DEN 4:e OCH SISTA DRIFTSTARTEN Mail skickades i helgen ut till – medlemmar med fastighet i område ”Strömma, Björlanda, Härkila, Bosgården” men även till – dem vars område tidigare startats upp, men där tjänsteavtal inkommit efter brytpunkt – samt till medlemmar som ändrat avtalstyp. Planerad driftstart är den 25:e februari. Vi […]

Björlanda-noden snart klar för driftsättning.

Om inget oväntat inträffar bör Björlanda-noden kunna driftsättas den 25/2! Mail från styrelsen om utlämningstillfällen kommer till alla berörda ca en vecka innan det är dags. Äntligen!!!

Projektet närmar sig sitt slut och går inom kort över till förvaltning

Styrelsen har informerat i slutet av januari att projektet närmar sig sitt slut och då övergår till förvaltning. Med anledning av det skriver styrelsen nu på ett serviceavtal som skall gälla under den perioden. Fram tills detta serviceavtal är klart och gällande kommer ev incidenthanteringen hanteras av styrelsen.

Servicenivå under projektfasen

På förekommen anledning vill vi informera om att vi fortfarande är i projektfas där Styrelse med projektledning aktiverar nätet i omgångar, hanterar löpande de felaktigheter som alltid upptäcks vid en uppstart och arbetar för att alla så snabbt det bara går skall få ett fungerande nät. Så långt har det fungerat tämligen väl för de […]

Saknar du svar från uppstart@satilafiber.se

Vi har haft problem med våra mailservrar, vilket upptäcktes igår lördag. Detta innebär en risk att vi inte har fått allas mail om uppstartsproblem och därmed heller inte svarat (förrän igår). Vi beklagar om vi inte återkopplat så snabbt som vår målsättning är, men vi tror att vi har svarat alla nu. Om det är […]

Utlämningstider av boxar

Ändring av utlämningstid tillfälle 1, 19 september 19:00-21:00 Då det visat sig att pensionärsföreningen har träff i samma lokaler som vi tänkt nyttja för att lämna ut er utrustning, behöver vi flytta tiden för tillfälle 1 till något senare på kvällen, för att undvika trafikkaos. Ny starttid för utlämning av utrustning är därför 19:00 (onsdagen […]