Nu sista etappen klar för uppstart och utlämning av boxar

UTLÄMNING AV BOXAR INFÖR DEN 4:e OCH SISTA DRIFTSTARTEN Mail skickades i helgen ut till – medlemmar med fastighet i område ”Strömma, Björlanda, Härkila, Bosgården” men även till – dem vars område tidigare startats upp, men där tjänsteavtal inkommit efter brytpunkt – samt till medlemmar som ändrat avtalstyp. Planerad driftstart är den 25:e februari. Vi […]

Björlanda-noden snart klar för driftsättning.

Om inget oväntat inträffar bör Björlanda-noden kunna driftsättas den 25/2! Mail från styrelsen om utlämningstillfällen kommer till alla berörda ca en vecka innan det är dags. Äntligen!!!

Projektet närmar sig sitt slut och går inom kort över till förvaltning

Styrelsen har informerat i slutet av januari att projektet närmar sig sitt slut och då övergår till förvaltning. Med anledning av det skriver styrelsen nu på ett serviceavtal som skall gälla under den perioden. Fram tills detta serviceavtal är klart och gällande kommer ev incidenthanteringen hanteras av styrelsen.

Servicenivå under projektfasen

På förekommen anledning vill vi informera om att vi fortfarande är i projektfas där Styrelse med projektledning aktiverar nätet i omgångar, hanterar löpande de felaktigheter som alltid upptäcks vid en uppstart och arbetar för att alla så snabbt det bara går skall få ett fungerande nät. Så långt har det fungerat tämligen väl för de […]

Saknar du svar från uppstart@satilafiber.se

Vi har haft problem med våra mailservrar, vilket upptäcktes igår lördag. Detta innebär en risk att vi inte har fått allas mail om uppstartsproblem och därmed heller inte svarat (förrän igår). Vi beklagar om vi inte återkopplat så snabbt som vår målsättning är, men vi tror att vi har svarat alla nu. Om det är […]

Uthämtning av utrustning

Idag har inbjudan gått ut till de som bor längs med Hultavägen och i Råryggen om att de är välkomna till uthämtning av utrustning. Utlämningen är 9:e och 12:e december och driftstarten planeras under december.

Uppstart område 3

DAGS FÖR UPPSTART AV OMRÅDE 3; Hulta, Kärra, Råryggen Alla fastigheter inom något av dessa områden kommer få ett mail om utlämning av box. Men bara om – Insatsen är fullbetald – Allt klart med fasadbox; nergrävd slang på tomten och svetsad fiberkabel – Tjänsteavtal inskickat före 17 nov. Även de fastigheter i uppstartsområde 1 […]

Status augusti 2018

Projektet rullar på i ett hälsosamt tempo och vi närmar oss att starta upp de första 300 hushållen i en pilot. Där skall vi testa så att teknik och incidenthantering fungerar som det är tänkt. Vilka områden som berörs vid denna pilot är ännu inte helt fastställt då det avgörs av den tekniska mognaden i nätet […]

Årsmötet 180428

Information från Ordinarie Föreningsstämma 28 april 2018 Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2017 arbetat med förberedelse för genomförande av grävning och uppstart av grävarbetet. Dessa aktiviteter har bland annat bestått av: Projektering Projektledning Begäran av utmätning av andra ledningar Nära kontakt med grävlagen Uppdatering av kartor och underlag till grävlag och markägare Arrangering av […]

Inbetalning av insats och projektstatus

INBETALNING AV INSATS I dagens utskick börjar vi med att meddela att inbetalningen av insatsen som styrelsen aviserade i slutat av april går väldigt trögt. Ungefär en tredjedel av medlemmarna har fortfarande inte betalat in sin fulla insats. Styrelsen saknar därför ungefär 750 000kr i medel att betala räkningar med. Vi uppmanar därför alla att […]