Saknar du svar från uppstart@satilafiber.se

Vi har haft problem med våra mailservrar, vilket upptäcktes igår lördag. Detta innebär en risk att vi inte har fått allas mail om uppstartsproblem och därmed heller inte svarat (förrän igår). Vi beklagar om vi inte återkopplat så snabbt som vår målsättning är, men vi tror att vi har svarat alla nu. Om det är […]

Uthämtning av utrustning

Idag har inbjudan gått ut till de som bor längs med Hultavägen och i Råryggen om att de är välkomna till uthämtning av utrustning. Utlämningen är 9:e och 12:e december och driftstarten planeras under december.

Uppstart område 3

DAGS FÖR UPPSTART AV OMRÅDE 3; Hulta, Kärra, Råryggen Alla fastigheter inom något av dessa områden kommer få ett mail om utlämning av box. Men bara om – Insatsen är fullbetald – Allt klart med fasadbox; nergrävd slang på tomten och svetsad fiberkabel – Tjänsteavtal inskickat före 17 nov. Även de fastigheter i uppstartsområde 1 […]

Status augusti 2018

Projektet rullar på i ett hälsosamt tempo och vi närmar oss att starta upp de första 300 hushållen i en pilot. Där skall vi testa så att teknik och incidenthantering fungerar som det är tänkt. Vilka områden som berörs vid denna pilot är ännu inte helt fastställt då det avgörs av den tekniska mognaden i nätet […]

Årsmötet 180428

Information från Ordinarie Föreningsstämma 28 april 2018 Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2017 arbetat med förberedelse för genomförande av grävning och uppstart av grävarbetet. Dessa aktiviteter har bland annat bestått av: Projektering Projektledning Begäran av utmätning av andra ledningar Nära kontakt med grävlagen Uppdatering av kartor och underlag till grävlag och markägare Arrangering av […]

Inbetalning av insats och projektstatus

INBETALNING AV INSATS I dagens utskick börjar vi med att meddela att inbetalningen av insatsen som styrelsen aviserade i slutat av april går väldigt trögt. Ungefär en tredjedel av medlemmarna har fortfarande inte betalat in sin fulla insats. Styrelsen saknar därför ungefär 750 000kr i medel att betala räkningar med. Vi uppmanar därför alla att […]

Årsredovisning mm

Här hittar du Sätila Fibers årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Årsredovisning Balansrapport Resultatrapport

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 28 april 2018 kl. 11:00 på Lygnevi. • Stadgeenliga ärenden Årsredovisning för 2017 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com Föredragningslista på nästa sida. • Kom i god tid för […]

Budgetkalkyl

Vid kallelsen nämnde vi att vi skulle publicera en budgetkalkyl på hemsidan innan mötet. Därav denna post. Märk väl att även detta är kalkyler och inte något som är definitivt och att vi endast ger en bild av hur prognoser kan användas för att kalkylera slutkostnad. I det första fallet nedanför, har vi valt att […]

Kallelse till extrastämma 25/11

Alla medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till en extrainsatt stämma den 25 november. Kallelsen är hittar du via denna länk (och via hemsidan). Styrelsen kallar till denna extrastämma med orsak att vi inte längre tror oss kunna nå den budget om 18 000 kr (inklusive bidrag) som vi hittills har arbetat efter. […]