Information kring årsmötet, Söndag 24/4 2016

Kallelsen till Sätila Fibers årsmöte har i år skickats via brev, då allt för många medlemmar saknar e-postadresser i vårt medlemsregister. Stämman kommer att hållas på Lygnevi, söndagen den 24/4 klockan 11:00. Sätila Sportklubb, som hjälper oss med det praktiska kring årsmötet, kommer hålla kiosken öppen och servera kaffe och kaka till dem som är […]

Årsberättelse 2013 – 2014

Här kan ni läsa årsberättelsen från styrelsen, inför kommande årsstämma. Sätila fiber årsberättelse 2013-2014  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015

Lördagen den 18:e april 2015 klockan 11:00 i Sätila Bygdegård hålls Sätila Fiber Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma. Alla medlemmar är inbjudna att deltaga. Under stämman kommer vi att behandla stadgeenliga ärenden och det bjuds på kaffe. Årsredovisning för 2014 kommer före mötet att finnas tillgängligt på hemsidan, http://sätilafiber.se. Kom om möjligt i god tid för […]

Fiberinformation från Leader Sjuhärad och Coompanion

Tisdagen den 29/9 var hade Leader Sjuhärad, tillsammans med Coompanion och Länsstyrelsen arrangerat ett fibermöte för fiberföreningar där de berättade om hur projekten bör drivas och viktiga saker att tänka på. Här kommer en kort sammanfattning från vår kassör Gull-Britt som var där och lyssnade. Tisdagen den 29 september, fibermöte i Länghem, arrangerat av Leader […]

Information kring retur av anslutningsavtal

Många av er efterfrågar vad som händer just nu i föreningen och även när de underskrivna avtalen kommer att returneras. Vi i styrelsen förstår att intresset är stort för att få tillbaks avtalen så fort som möjligt och vi arbetar med att gå igenom och signera dem. Dock är detta något som inte är gjort […]

Årsmötet

I onsdags hade vi årsmöte i fiberföreningen och dryga hundratalet medlemmar var där och lyssnade på styrelsen redovisning av året som har gått. Eftersom första bokslutsåret är ett förlängt sådant, från juni 2013 till december 2014, så fick vissa av årsmötets ordinarie punkter flyttas till nästa årsmöte (t.ex. beslut om ansvarsfrihet, genomgång av balansräkning samt […]

Datum för årsstämma ändrat

Tyvärr har vi gjort en liten miss inför vårt planerade årsmöte nu i april och därför skickat ut ett datum som var felaktigt. Detta mail är skickat för att klargöra vilket datum som gäller för Sätila Fiber ekonomisk förenings årsmöte samt att bjuda in alla er medlemmar. Årsmötet kommer hållas onsdagen den 23:e april, klockan […]

byNet kontrakterade som systemleverantör

Igår kväll skrev styrelsen under ett kontrakt där vi anlitar byNet (http://www.bynet.se) som systemleverantör. Detta betyder att vi i dagsläget kan gå vidare med närmre beräkningar av projektets totalkostnad. Vi har även med en klausul som gör att byNet har ett maxtak för projekteringskostnader som vi når vid 400 medlemmar. Varje medlem utöver det kommer […]

Mini-utskick

Styrelsen fick en förfrågan från en vägförening kring Ramhultasjön om att skicka med lite information till dessa medlemmar i samband med att de ändå skulle skicka ut kallelse till sitt årsmöte. Detta gör att vi nu skickar ut ungefär 150 exemplar av en mini-broschyr, samt en uppmaning om att bli medlem, till dessa hushåll. Om […]

Upphandling av systemleverantör

Styrelsen har nu lagt ut en offentlig upphandling av systemleverantör/projektör. Alla som är intresserade är välkomna att lämna in anbud. Efter att denna process är klar, kommer vi kunna påbörja själva projekteringsfasen med att bestämma var och hur fiberledningen bör grävas ner. I och med detta kommer även en mer korrekt uppskattning av totalkostnaden kunna […]